Зърно Акценти 20.01.2023

Според проучване на Farm Futures през 2023 площите с пшеница в САЩ ще бъдат 19.8 млн. хектара (+1.3 спрямо 2022), в т.ч. зимна пшеница 14.1 млн. хектара (+0.9), пролетна пшеница 5.6 млн. хектара.

- От Русагротранс са повишили прогнозата си за износа на пшеница от Русия през януари от 3.6 млн. тона на 3.8 – 4 млн. тона. Повишена е и прогнозата за експорта през цялата 2022/23 до 46 млн. тона. Според прогноза на СовЕкон през януари износът на пшеница от Русия ще достигне 3.7 млн. тона (4.3 през декември). За цялата 2022/23 експортът ще бъде 44.1 млн. тона. От Руския зърнен съюз прогнозират експорт на зърно през текущия сезон от Русия в размер 62 – 63 млн. тона, в т.ч. пшеница 52 млн. тона.

- През седмицата започваща от 25.01.2023 експортното мито на руска пшеница ще бъде 4,283.2 рубли/тон (4,719.4 седмица по-рано), на ечемик 3,083.7 рубли/тон (3,977.6), царевица 886.5 рубли/тон (1,174.6).

- Към 19.01.2023 в Украйна са ожънати 87% от площите с царевица като са прибрани 24.4 млн. тона зърно (23.5 седмица по-рано).

- От началото на сезона до 20.01.2023 износът на зърно от Украйна достига 25.136 млн. тона (36.084 година по-рано), в т.ч. през януари 2.39 млн. тона (3.612). Експортът на пшеница е 9.082 млн. тона (16.574), ечемик 9.082 млн. тона (16.574), царевица 14.219 млн. тона (13.714).

- Според проучване на Farm Futures през 2023 площите с пшеница в САЩ ще бъдат 19.8 млн. хектара (+1.3 спрямо 2022), в т.ч. зимна пшеница 14.1 млн. хектара (+0.9), пролетна пшеница 5.6 млн. хектара. Площите със соя ще бъдат 36 млн. хектара (+0.6), а с царевица 36.6 млн. хектара (+0.8).

- През февруари Бразилия ще изпрати за Аржентина два кораба с общо 71 хил. тона соя.

- Към 16.01.2023 в добро и отлично състояние в бразилския щат Парана се намират 80% от посевите със соя (80 седмица по-рано), в удовлетворително състояние 15% (16), в лошо 5% (4) според данни на Safras&Mercado. В етап за наливане на зърна се намират 60% от посевите. Реколтата се очаква да достигне 21.47 млн. тона (+78% спрямо 2021/22) при среден добив 3.75 тона/хектар (2.14).

- От Зърнената борса в Буенос Айрес са понижили прогнозата си за царевичната реколта в Аржентина пред 2022/23 до 44.5 млн. тона (50 в прогнозата от септември). Към 18.01.2023 сеитбата на културата е проведена на 88.6% от площите.

- Според оценка на CNGOIC през седмицата завършила на 17.01.2023 в Китай са преработени 2.08 млн. тона соя, което е с 5% повече от предходната седмица. Запасите от соя в страната са били 4.3 млн. тона (-4% спрямо предходната седмица, +3% спрямо месец по-рано и +10% спрямо предходната година), от соев шрот 480,000 тона (-19%, +30%, -25%), а от соево масло 710,000 тона (без промяна, +9% и -9%).

- Според данни на статистическата служба на Китай през 2022 импортът на американска соя в страната е 29 млн. тона (-10% спрямо 2021), а делът на доставките от САЩ спада до 32%. Доставките от Бразилия са били 54.4 млн. тона (-6% и 60%), от Уругвай 1.79 млн. тона (866,000), Аржентина 3.65 млн. тона (без промяна). През 2022 доставките на соя в Китай достигат 91.08 млн. тона (-5.6%).

- На 19.01.2023 държавната компания на Египет GASC е закупила 50,000 тона румънска царевица с цена 339 USD/тон C&F. Това дава възможност цената на царевицата от производител в България да бъде 495 – 510 лв/тон.