Зърно Акценти 16.01.2023

Според прогноза на СовЕкон през 2022/23 крайните запаси от пшеница в Русия ще достигнат рекордните 16.2 млн. тона (6.7 през 2021/22 и 9.3 млн. тона средно за последните пет години).

- Според прогноза на СовЕкон през 2022/23 крайните запаси от пшеница в Русия ще достигнат рекордните 16.2 млн. тона (6.7 през 2021/22 и 9.3 млн. тона средно за последните пет години). Още 2.9 млн. тона се съхраняват в държавните резерви. През първата половина на сезона износът е бил 22.8 млн. тона (24.8 през 2021/22), което не съответства на рекордната реколта от 102.7 млн. тона. Според данни на Росстат през 2022 зърнената реколта в Русия е била 153.8 млн. тона (121.4 през 2021/22), в т.ч. пшеница 104.4 млн. тона (76.1).

- Според данни на Русагротранс през декември от Русия са били изнесени 4.54 млн. тона пшеница (3.26 през декември 2021 и 4.76 през ноември 2022). През януари 2023 се очаква експорт от 3.6 млн. тона (рекордно постижение) като през периода 1 – 12 януари са изнесени 1.35 млн. тона пшеница.

- През седмицата 9 – 15 януари от руското пристанище Новоросийск са изнесени 446,500 тона пшеница (324,700 седмица по-рано).Най-големи клиенти са били Судан 135,700 тона, Египет 96,000 тона, Йемен 81,900 тона, Турция 78,800 тона.

- През периода 1 – 15 януари от Русия са изнесени 1.6 млн. тона зърно (+40% спрямо миналата година), в т.ч. пшеница 1.4 млн. тона (945,000), царевица 145,700 тона (+8%).

- От началото на работата на Египетската стокова борса GASC е реализирал 300,000 тона пшеница.

- Правителството на Египет планира да закупи 4 млн. тона пшеница от местните фермери през новия сезон. През миналата година властите повишиха покупната цена с 37 USD/тон и тогава бяха закупени 4.58 млн. тона пшеница, а през 2021 – 3.5 млн. тона.

- Турция е закупила 24,000 тона нерафинирано слънчогледово масло с произволен произход, цена 1,218.8 – 1,228 USD/тон C&F и доставка февруари – март.

- Държавната компания на Египет GASC е обявила търг за покупка на фуражна царевица с неуточнено количество и доставка 10 - 25 февруари.

- На 17.01.2023 Алжир ще проведе търг за покупка на не по-малко от 50,000 тона пшеница с доставка през март.

- От Зърнената борса в Буенос Айрес прогнозират соева реколта в Аржентина от 41 млн. тона (48 в предходната оценка). Площите с царевица ще бъдат 7.1 млн. хектара (7.3), а реколтата остава без промяна от 50 млн. тона. Жътвата на пшеницата е приключила с реколта 12.4 млн. тона.