ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.10.2022 г

 

ПШЕНИЦА
2022/23 – 31.10.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 129
2. Производство 6 343 707
3. Внос и вътреобщн. доставки 12 776
Общо предлагане 6 491 612
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 493 050
1.1 За човешка консумация 234 600
1.2. За фураж 147 000
1.3. За семена 88 000
1.4. Индустриална употреба 23 450
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 044 022
2.1. Вътреобщностни достав 138 172
2.2. Износ за трети страни 905 850
Общо потребление 1 537 072
III. Запаси, тона 4 954 540
ЕЧЕМИК
2022/23 31.10.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 3 797
2. Производство 617 623
3. Внос и вътреобщн. доставки 4 857
Общо предлагане 626 277
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 86 800
1.1. За производство на пиво 21 600
1.2. За фураж 56 200
1.3. За семена 9 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 45 171
2.1. Вътреобщностни доставки 12 159
2.2. Износ трети страни 33 012
Общо потребление 131 971
III. Запаси, тона 494 306
 
 
РАПИЦА
2022/23 – 31.10.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 128
2. Производство 295 972
3. Внос и вътреобщн. доставки 43 871
Общо предлагане 341 971
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 44 850

1.1. За масло и биодизел

44 850

2. Износ и вътреобщн. доставки 226 606
2.1. Вътреобщностни доставки 166 401

2.2. Износ трети страни

60 205

Общо потребление

271 456

III. Запаси, тона 70 515
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 31.10.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 362 780
2. Производство 2 289 357
3. Внос и вътреобщн. доставки 8 816
Общо предлагане 2 660 953
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 255 750
1.1. За храна и инд. употреба 169 300
1.2. За фураж 86 450
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 0
2.1. Вътреобщностни доставки 0
2.2. Износ трети страни 0
Общо потребление 255 750
III. Запаси, тона 2 405 203

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 31.10.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 419 934
2. Производство 2 044 392
3. Внос и вътреобщн. доставки 242 766
Общо предлагане 2 707 092
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 469 200
1.1. За слънчогледово масло 355 200
1.2. За белен слънчоглед 114 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 20 311
2.1. Вътреобщностни доставки 20 181
2.2. Износ трети страни 130
Общо потребление 489 511
III. Запаси, тона 2 217 581