Зърно Акценти 21.11.2022

Китай увеличава импорта на пшеница от Австралия въпреки дипломатическите проблеми между страните.

- През седмицата 14 – 20 ноември от руското пристанище Новоросийск са изнесени 370,000 тона пшеница (572,000 седмица по-рано), в т.ч. за Турция 66,000 тона, Египет 63,000 тона, Йемен 56,000 тона, Мексико 51,000 тона.

- От началото на сезона до 21.11.2022 от Украйна са изнесени 16.239 млн. тона зърно (23.766 година по-рано), а през ноември 3.036 млн. тона (4.321). Експортираната пшеница е 6.28 млн. тона (14.015), ечемик 1.337 млн. тона (4.873), царевица 8.553 млн. тона (4.59).

- Според прогноза на МЗ на Бразилия към 2031/32 площите със соя ще бъдат 51.5 млн. хектара (+24% спрямо 2021/22). Реколтата ще достигне 179.3 млн. тона (+32%), а износът 115 млн. тона (+49%). Площите с царевица ще бъдат 24.6 млн. хектара (+14%), реколтата 150 млн. тона (+32%), 46.3 млн. тона (+25%). Общото производство на зърнени и маслени култури ще бъде 370.5 млн. тона (+37%).

- През 2022 износът на соя от Бразилия ще достигне 78 млн. тона (75.5 в предходната оценка и 86.3 през 2021) според прогноза на Anec. През ноември експортът ще бъде 2.3 млн. тона (2.4 и 2.1). През месеца износът на соев шрот ще бъде 1.5 млн. тона (1.2 през ноември 2021), а на царевица 6.6 млн. тона (2.7).

- След падналите валежи, от Зърнената борса в Буенос Айрес повишават състоянието добро и отлично за посевите от пшеница в Аржентина на 45% (43% седмица по-рано и 92% година по-рано). С царевица са засети 24% от плана (+1% за седмицата и 29% година по-рано), а в добро и отлично състояние се намират 72% от посевите (66% и 100%).

- Китай увеличава импорта на пшеница от Австралия въпреки дипломатическите проблеми между страните. Делът на австралийската пшеница в общия импорт на Китай достига 63% през първите десет месеца на 2022, 28% през 2021 и 15% през 2020. През периода януари - октомври доставките на пшеница в азиатската страна са били 4.97 млн. тона.

- През октомври в Китай са внесени 2.8 млн. тона соя от Бразилия (3.3 през октомври 2021). Доставките от САЩ са били 772,900 тона (775,300). През първите 10 месеца на 2022 в Китай са импортирани 49.31 млн. тона соя от Бразилия (52.72), от САЩ 20.1 млн. тона (22.57).

- Според данни на МЗ на Индия фермерите в страната са засели с около 15% повече площи с пшеница и рапица отколкото през миналия сезон. Към 18.11.2022 площите с пшеница са 10.1 млн. хектара (8.8).

- През периода 1 – 20 ноември от Малайзия са изнесени 997,200 тона растителни масла (909,800 година по-рано). Най-големи клиенти са ЕС с внос на 257,500 тона палмово масло (206,200), Индия 272,500 тона (151,300), Китай 215,300 тона (233,500).