Зърно Акценти 21.09.2022

Според прогноза на Anec през септември износът на царевица от Бразилия ще бъде 7.618 млн. тона (-0.2 спрямо предходната оценка и 6.9 млн. тона през август и 2.5 млн. тона през септември 2021).

- Според данни на АПК – Информ през първите 11 месеца на 2021/22 от Украйна са изнесени 24.9 млн. тона царевица (+5% спрямо предходната година). Най-големи клиенти са били ЕС 10.9 млн. тона импорт (+51% спрямо предходната година) и Китай 6 млн. тона (-30%). На трето място е Турция с 1.6 млн. тона (639,500 тона). За 2022/23 прогнозите за експорта са в рамките на 14.5 – 24.3 млн. тона. През първите 11 месеца на 2021/22 износът на соя достига 1.4 млн. тона,  като най-големи клиенти са били ЕС и Турция.

- През първите 12 седмици на сезона износът на слънчогледово масло от Украйна за ЕС достига 359,000 тона (315,000 година по-рано), рапично масло 98,000 тона (103,000), соево масло 81,000 тона (145,000). Украйна е с дял 90% от доставките на слънчогледово масло за ЕС.

- През първите 12 седмици на сезона вносът на мека пшеница в ЕС достига 900,000 тона (545,000 година по-рано), твърда пшеница 60,000 тона (345,000), царевица 5.90 млн. тона (3.29) и ечемик 414,000 тона (239,000). Основен доставчик на мека пшеница е Украйна с дял 37%, твърда пшеница - Канада 58%, ечемик - Великобритания 68%, царевица - Бразилия 57%.

- Според прогноза на MARS през 2022/23 добивът от пролетни зърнени култури в ЕС ще бъде 6.39 тона/хектар (6.63 в предходната оценка и -19% спрямо миналата година и -19% спрямо средното пет годишно ниво). Добивът от слънчоглед ще бъде 2.4 тона/хектар (-2% , -15% , -17%).

- Очаква се ЕС и Индонезия да подпишат споразумение за свободна търговия през следващите две години въпреки споровете за палмовото масло и никела. През 2021 търговският оборот между партньорите достига 24.7 милиарда USD.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 10,000 контракта царевица, 6,000 контракта соя и 20,000 контракта пшеница.

- През август импортът на растителни масла в Китай е бил 707,000 тона (661,000 през юли), в т.ч. палмово масло 522,000 тона (450,000), което е максимум за последните 8 месеца и 26,000 тона слънчогледово масло (7,000). Вносът на маслени шротове през август е бил 661,000 тона (487,000), в т.ч. слънчогледов шрот 125,000 тона (53,000), рапичен шрот 216,000 тона (169,000).

- През 2022/23 Индия ще увеличи вноса на палмово масло с 9% до 8.4 млн. тона и на слънчогледово масло с 15% до 2.5 млн. тона.

- Според прогноза на Anec през септември износът на царевица от Бразилия ще бъде 7.618 млн. тона (-0.2 спрямо предходната оценка и 6.9 млн. тона през август и 2.5 млн. тона през септември 2021). За цялата 2022 износът ще достигне над 40 млн. тона.

- Според данни на AgRural към 19.09.2022 в Бразилия е започнала сеитбата на соята с вече засети 1% от планираните площи, които като цяло ще достигнат 42.7 млн. хектара.  

- Йордания отново е отменила търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход.