ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.07.2022 г

 

ПШЕНИЦА
2022/23 – 31.07.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 296 648
2. Производство 6 044 160
3. Внос и вътреобщн. доставки 6 000
Общо предлагане 6 346 808
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 98 700
1.1 За човешка консумация 57 900
1.2. За фураж 34 800
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 6 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 338 478
2.1. Вътреобщностни достав 64 701
2.2. Износ за трети страни 273 777
Общо потребление 437 178
III. Запаси, тона 5 909 630
ЕЧЕМИК
2022/23 31.07.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 4 997
2. Производство 611 750
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 616 747
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 21 950
1.1. За производство на пиво 6 350
1.2. За фураж 15 600
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 44 094
2.1. Вътреобщностни доставки 11 094
2.2. Износ трети страни 33 000
Общо потребление 66 044
III. Запаси, тона 550 703
 
 
РАПИЦА
2022/23 – 31.07.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 4 052
2. Производство 283 565
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 287 617
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 10 750

1.1. За масло и биодизел

10 750

2. Износ и вътреобщн. доставки 0
2.1. Вътреобщностни доставки 0

2.2. Износ трети страни

0

Общо потребление

10 750

III. Запаси, тона 276 867
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 31.07.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 128 067
2. Производство 3 376 278
3. Внос и вътреобщн. доставки 68 583
Общо предлагане 3 572 928
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 525 700
1.1. За храна и инд. употреба 1 008 050
1.2. За фураж 517 650
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 386 983
2.1. Вътреобщностни доставки 764 776
2.2. Износ трети страни 622 207
Общо потребление 2 912 683
III. Запаси, тона 660 245

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 31.07.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 198 931
2. Производство 1 989 068
3. Внос и вътреобщн. доставки 1 220 980
Общо предлагане 3 408 979
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 2 477 400
1.1. За слънчогледово масло 1 837
1.2. За белен слънчоглед 640 400
2. Износ и вътреобщн. доставки 195 030
2.1. Вътреобщностни доставки 152 406
2.2. Износ трети страни 42 624
Общо потребление 2 672 430
III. Запаси, тона 736 549