Зърно Акценти 05.08.2022

От Русагротранс са повишили прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2022 от 92.7 млн. тона на 94.1 млн. тон.

- От Русагротранс са повишили прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2022 от 92.7 млн. тона на 94.1 млн. тон. При запазвани на текущата тенденция за добива може да се достигне и реколта от 96.6 млн. тона. В южните части на страната се очаква исторически рекордна реколта.

- През юли от Русия са изнесени 2.2 млн. тона пшеница (2.25 през 2021). Прогнозата за август сочи износ 3.75 млн. тона (3.75 през 2021 и 4.86 средно за последните пет години).

- Към 04.08.2022 в Украйна са ожънати 4.8 млн. хектара (41% от площите) като са прибрани 17.5 млн. тона зърно при среден добив 3.64 тона/хектар. Ожънатите площи с пшеница са 3.5 млн. хектара, прибрани са 12.6 млн. тона зърно при среден добив 3.6 тона/хектар. Ожънатият ечемик е 1.3 млн. хектара, прибрани са 4.4 млн. тона зърно при среден добив 3.38 тона/хектар. Ожънатата рапица е 929,000 хектара (79% от площите), прибрани са 2.5 млн. тона рапица при среден добив 2.68 тона/хектар.

- Според данни на АПК – Информ през юли от Украйна са изнесени 1.7 млн. тона зърно (1.4 през юни и -45% спрямо юли 2021). Експортът на пшеница е бил 376,100 тона, на ечемик 149,700 тона, на царевица 1.2 млн. тона. Сега за износ работят пристанищата Одеса, Черноморск и Пивденный като от тях преди войната общо са експортирани до 3.6 млн. тона зърно месечно.

- През 2022 площите със слънчоглед в Германия достигат 85,000 хектара (38,300 през 2021).

- От МЗ на Франция са понижили оценката си за пшеничната реколта в страната през 2022 с 1 млн. тона до 33.9 млн. тона (35.4 през 2021). Реколтата от дурум е повишена минимално до 1.4 млн. тона (1.6 през 2021). Първата прогноза за царевичната реколта е на ниво 12.4 млн. тона (15.2 през 2021), а от слънчоглед 1.9 млн. тона (842,000). Прогнозата за рапичната реколта е повишена с 0.3 млн. тона до 4.3 млн. тона (+1).

- Според данни на Statistics Canada през последната отченета седмица от Канада са изнесени 421,200 тона пшеница (394,600 седмица по-рано и -41% спрямо предходната година). От началото на сезона износът достига 11.52 млн. тона (19.6). Експортът на дурум достига 2.6 млн. тона (-57% спрямо 2021), на рапица 5.1 млн. тона (10.5), соя 2.8 млн. тона (-21%). Общият износ на зърнени и маслени култури е 29.24 млн. тона (-43%).

- От Deral понижават прогнозата си за царевичната реколта в бразилския щат Парана до 14.5 млн. тона (-10% спрямо 2021) като са възможни нови понижения.

- Преработката на соя в Китай намалява до най-ниско ниво за последната година и от началото на месеца е с 53.5% по-малка от началото на август 2021. Спадът се дължи на отрицателния марж на преработвателите. Намалено с 50% е и търсенето на соево масло. През август вносът на соя в Китай ще бъде 6.2 млн. тона (7 в първоначалната прогноза), а през септември 5.5 млн. тона (6).

- Иран е закупил 180,000 – 240,000 тона пшеница най-вероятно от Русия с цена 438 – 440 EUR/тон C&F и доставка през септември – октомври.