Зърно Акценти 03.08.2022

Според оператори на пазара Алжир е закупил 660,000 тона пшеница с произволен произход и цена 384 USD/тон C&F.

- През седмицата започнала на 03.08.2022 експортното мито на руската пшеница ще бъде 4,626.8 рубли/тон (4,951.7 седмица по-рано), на ечемика 2,945.4 рубли/тон (3,002.6), на царевицата 3,311.4 рубли/тон (2,923.4).

- През юли от Украйна са изнесени 3 млн. тона зърнени и маслени култури (2.2 през юни).

- Според данни на Европейската комисия през юли от ЕС са изнесени 1.77 млн. тона пшеница (1.57 през 2021 и 1.47 през 2020). Най-големи клиенти са били Мароко 430,700 тона (27,200), Алжир 226,200 тона (88,300), Пакистан 159,700 тона (53,900), Йордания 142,300 тона (58,300), Нигерия 123,300 тона. Най-големим износителки са били Румъния 474,900 тона, Франция 453,600 тона, Полша 354,600 тона, България 288,000 тона.

- От StoneX прогнозират, че през 2022/23 соевата реколта в Бразилия ще достигне рекордните 152.6 млн. тона (+20% спрямо 2021/22). Вътрешното потребление ще бъде 52 млн. тона (+6%), износът 100 млн. тона (+30%), а крайните запаси 6.5 млн. тона (+19%). Реколтата от царевица ще достигне 125.5 млн. тона (+3%), вътрешното потребление 80 млн. тона (+5%), а крайните запаси 45 млн. тона (+7%).

- Според оценка на оператори на пазара през юли вносът на соево масло в Индия достига рекордните 493,000 тона (+113% спрямо юни). През сезона доставките ще достигнат рекордните 4.5 млн. тона (2.87).

- Според оператори на пазара Алжир е закупил 660,000 тона пшеница с произволен произход и цена 384 USD/тон C&F. На предходния търг са били закупени 700,000 тона пшеница. Цената от търга осигурява стойност на пшеницата от производител в България от 590 – 605 лв/тон.

- Според данни на Oil World през юни вносът на слънчогледово масло в Турция достига 77,000 тона (108,000 през май и 52,000 през юни 2021). От Русия са доставени 52,000 тона масло (45,000 през юни 2021), а от Украйна 33,000 тона (5,000). От началото на сезона доставките на слънчогледово масло са били 830,000 тона (593,000). През юни импортът на слънчоглед е бил 151,000 тона (37,000), което е максимално ниво за последните 2 години, в т.ч. от Украйна 128,000 тона. От началото на сезона доставките са 449,000 тона (819,000).