Зърно Акценти 02.08.2022

През юли от Русия са изнесени 2.804 млн. тона пшеница (-10.5% спрямо юли 2021).

- През юли от Русия са изнесени 2.804 млн. тона пшеница (-10.5% спрямо юли 2021). Експортът на ечемик е бил 180,000 тона (491,000), а на царевица 119,000 тона (128,400).

- Правителството на Украйна съобщава, че след преглед за безопасност на маршрутите от страната месечно ще бъдат изнасяни 3 млн. тона зърно, което ще бъде достигнато в рамките месец.

- От Strategie Grains са повишили прогнозата си за реколтата от рапица в ЕС през 2022/23 до 18.5 млн. тона (+9% спрямо 2021/22). Реколтата от слънчоглед ще достигне 10.4 млн. тона (без промяна).

- Според оценка на DBV през 2022 реколтата от зимна пшеница в Германия достига 21.4 млн. тона (+1.2 спрямо юлската прогноза и +1% спрямо 2021/22). Реколтата от зимен ечемик е 9.2 млн. тона (+3% спрямо 2021), а от зимна рапица 4 млн. тона (+13%).

- Според оценка на Федералната статистическа служба на Германия през периода юли 2021 – май 2022 от страната са изнесени 1.5 млн. тона рапичен шрот (-22% спрямо предходната година) и е най-ниско ниво за последните 3 години. За други страни от ЕС са изнесени 1.45 млн. тона продукция в т.ч. Нидерландия 660,000 тона. През периода производството на рапичен шрот в страната е било 4.8 млн. тона (-5.5%).

- През 2022/23 реколтата от пшеница в Австралия ще достигне 31 млн. тона (36.3 през 2021/22), което е четвърти резултат в историята според прогноза на AOF. Реколтата от ечемик ще достигне 11 млн. тона (13.7), а от рапица ще бъде рекордна – 5.5 млн. тона.

- Към 31.07.2022 в добро и отлично състояние от посевите с пролетна пшеница се намират 70% от тях (+2% спрямо миналата седмица), от соя 60% (+1%), от царевица 61% - без промяна.

- Тунис е обявил търг за покупка на 100,000 тона мека пшеница и 50,000 тона ечемик с доставка 25.08 – 05.10.2022.

- Ла Ниня е с вероятност за развитие 70% през периода юли – август 2022 и 50 – 60% след този период. Това прави земеделските пазари много волатилни.