Зърно Акценти 29.07.2022

От Европейската комисия понижават прогнозата си за царевичната реколта в ЕС през 2022 с 5.9 млн. тона до 65.8 млн. тона, което е със 7 млн. тона по.-малко от реколтата през 2021.

- От ИКАР прогнозират слънчогледова реколта в Русия през 2022 от 16 млн. тона. През последните дни на много места в страната паднаха валежи, което ще даде възможност за ново повишение на прогнозата. През 2021 реколтата е била 15.5 млн. тона.

- От СовЕкон са повишили прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2022 т 1.7 млн. тона до 90.9 млн. тона, а експортът до рекордните 42.9 млн. тона (+0.3). Общият износ на зърно ще достигне 55.4 млн. тона (+0.4), на ечемик 5.8 млн. тона (+0.1), на царевицата е без промяна 4.8 млн. тона.

- Според прогноза на Русагротранс през август износът на пшеница от Русия ще достигне 3.5 млн. тона (5.3 през август 2021).

- От МЗ на Русия запазват прогнозата си за зърнена реколта в страната през 2022 на ниво от 130 млн. тона.

- От Съюза на износителите на зърно от Русия отчитат експорт на пшеница от страната през 2021/22 в размер на 30.7 млн. тона. Очакванията за износа през 2022/23 са 40.3 млн. тона.

- Към 28.07.2022 в Русия са прибрани 39.9 млн. тона зърно (50.9 година по-рано) при среден добив 4.23 тона/хектар (3.3). Прибрани са 34.5 млн. тона пшеница (39.2) при среден добив 4.4 тона/хектар (3.46), 4.3 млн. тона ечемик (7.7) при среден добив 4.13 тона/хектар (3.09).

- В пристанище Одеса се намират 17 кораба, в т.ч. 16 със зърно за около 580,000 тона продукция. Износът трябва да стартира през следващите дни като първият кораб ще отпътува за Сомалия.

- През юли от Украйна са изнесени 1.405 млн. тона зърно (2.471 през юли 2021), в т.ч. пшеница 325,000 тона (694,000), ечемик 131,000 тона (821,000), царевица 941,000 тона (939,000).

- От Европейската комисия понижават прогнозата си за царевичната реколта в ЕС през 2022 с 5.9 млн. тона до 65.8 млн. тона, което е със 7 млн. тона по.-малко от реколтата през 2021. Вносът на царевица е повишен с 1.5 млн. тона до 16.5 млн. тона, което е на нивото от 2021. Крайните запаси от царевица ще бъдат 15.6 млн. тона (-5.3 и -5). Реколтата от мека пшеница ще достигне 123.9 млн. тона (-1.1 и 130.1), експортът 36 млн. тона (-2 и 29), крайните запаси 13.7 млн. тона (-3.1 спрямо 2021).

- Според данни на FranceAgriMer към 25.07.2022 в добро и отлично състояние във Франция се намират 68% от посевите с царевица (75% седмица по-рано и 90% година по-рано). Меката пшеница в страната е прибрана на 95% от площите.

- Бразилия вече може да изнася соев шрот за Китай. Експортът на царевица все още не е започнал, въпреки че са подписани документите между двете страни. Нужно е да бъде сертифицирана продукцията от полетата и да бъде получено разрешение за внос от китайските власти.