Зърно Акценти 27.06.2022

Саудитска Арабия е закупила 495,000 тона мелничарска пшеница със средна цена 411.93 USD/тон C&F и доставка ноември – януари.

- През периода 01.07.2021 – 26.06.2022 от Русия са изнесени 43 млн. тона зърно (-12.4% спрямо предходната година), в т.ч. пшеница 36 млн. тона (-5.5%). През изминалата седмица износът на зърно е бил 205,000 тона (+16.8%), в т.ч. пшеница 193,200 тона (+48.3%), царевица 45,000 тона (-11,000 тона).

- Руските фермери са прибрали 1.1 млн. тона зърно от 253,300 хектара.

- През периода 01.07.2021 – 27.06.2022 от Украйна са изнесени 48.209 млн. тона зърно, а само от началото на юни 1.111 млн. тона. Експортираната пшеница е 18.709 млн. тона (104,000), ечемик 5.74 млн. тона (24,000), царевица 23.295 млн. тона (978,000).

- От 24.06.2022 Молдова е отменила забраната за износ на пшеница и пшенично брашно. През 2022 пшеничната реколта в страната ще бъде 900,000 тона (-30%), вътрешното потребление 600,000 тона, а началните запаси 75,000 тона. Забраната за износ на пшеница е влязла в сила от 01.03.2022.

- Според прогноза на Асоциацията на немските фермери през 2022 зърнената реколта в Германия ще достигне 41.2 млн. тона (44.2 средно ниво през периода 2015 - 2020). През 2021 реколтата е била 42.3 млн. тона.

- През периода 13.05.2022 – 26.06.2022 от Индия са изнесени 1.8 млн. тона пшеница. През този период е действала забраната за износ на пшеница и експортът е бил направен след одобрение на правителството.

- Тайванската група MFIG е обявила търг за покупка на 65,000 тона царевица от САЩ, Бразилия, Аржентина или ЮАР с доставка 25.08 – 28.09.2022.

- Според прогноза на съюза на фермерите в Тунис през 2022 зърнената реколта в страната ще достигне 1.4 млн. тона (-20% спрямо 2021).

- Египет е закупил 180,000 тона пшеница от Индия при първоначално обявени 500,000 тона.

- Саудитска Арабия е закупила 495,000 тона мелничарска пшеница със средна цена 411.93 USD/тон C&F и доставка ноември – януари. При тази стойност от търга цената на пшеницата от производител в България ще бъде около 620 лв/тон.

- Запасите от пшеница в Египет са достатъчни за удовлетворяване на вътрешното търсене през следващите 5.7 месеца. Властите са закупили от местните фермери 3.9 млн. тона пшеница. Запасите от растителни масла са достатъчни за следващите 6.2 месеца, а от ориз за 3.3 месеца.

- Според данни от юнската прогноза на Oil World през 2022/23 световните реколти от соя и рапица може да нараснат до нов рекорд от 385.1 млн. тона за соята и 72.8 млн. тона за рапицата. Реколтата от соя в САЩ ще бъде 125.7 млн. тона (+5 млн. тона спрямо 2021), в Бразилия 144 млн. тона (+18), Аржентина 45 млн. тона (+3.2), Парагвай 10 млн. тона (+6), Китай 18.2 млн. тона (+1.8). Преработката на соя в света ще достигне 323.8 млн. тона (318.26), а крайните запаси 98 млн. тона (+12.3). Световната реколта от рапица ще нарасне за сметка на Канада 19.6 млн. тона (12.6), ЕС 18.62 млн. тона (17.39). Спад на реколтата ще има за Австралия 6.5 млн. тона (7), Индия 10.1 млн. тона (10.3), Украйна 2.6 млн. тона (3.13). Преработката на рапица ще бъде 68.1 млн. тона (64), а запасите 7.55 млн. тона (5.33).