Зърно Акценти 23.06.2022

През май износът на слънчоглед от Украйна е достигнал многогодишен максимум от 352,000 тона, което е с 89% повече от април.

- Руският зърнен съюз очаква пшеничната реколта в Русия през 2022 да достигне 83 – 84 млн. тона.

- През май износът на слънчоглед от Украйна е достигнал многогодишен максимум от 352,000 тона, което е с 89% повече от април. През първите три седмици на юни износът е бил 365,000 тона. През периода 01.09.2021 – 20.06.2022 експортът е бил 895,000 тона, което е пет пъти повече от първите десет месеца на 2020/21 и е рекорд за последните 20 години.

- През периода 01.07.2021 – 19.06.2022 от ЕС са изнесени 5.4 млн. тона маслени култури и продукти от преработка (4.6 година по-рано). Експортът на продукти получени от слънчоглед е 1.85 млн. тона, а на слънчоглед 385,200 тона.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 4,500 контракта пшеница и 3,000 контракта царевица и нето продавачи на 13,000 контракта соя.

- Според данни на Oil World през май преработката на соя в Аржентина е била 4.14 млн. тона (3.92 през април). За юни се очаква преработка над 4 млн. тона. През май преработката на слънчоглед е била 362,000 тона (429,000 през април), а за първите 5 месеца на сезона 1.59 млн. тона (1.49).

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 480,000 тона пшеница с протеин 12.5% и доставка ноември – януари.

- Пакистан ще проведе търг за покупка на 500,000 тона мелничарска пшеница с доставка август – септември.

- Йордания е закупила 120,000 тона фуражен ечемик с произволен произход, доставка октомври - ноември и цена 407 USD/тон C&F.

- Тунис търси да закупи 100,000 тона пшеница и 50,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка 20.07 – 15.08.2022.