Вчера цените на юлския контракт на царевицата в Чикаго се повиши, но всички по-далечни контракти понижиха цените си. Цените на пшеницата се движиха с малки отклонения разнопосочно. Цените на соята се понижиха с много. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се понижиха дружно и значително.

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент