ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.05.2022 г

 

ПШЕНИЦА
2021/22 – 31.05.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 91 684
2. Производство 7 119 474
3. Внос и вътреобщн. доставки 49 279
Общо предлагане 7 260 437
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 402 000
1.1 За човешка консумация 632 750
1.2. За фураж 416 250
1.3. За семена 280 000
1.4. Индустриална употреба 73 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 4 825 477
2.1. Вътреобщностни достав 1 860 681
2.2. Износ за трети страни 2 964 796
Общо потребление 6 227 477
III. Запаси, тона 1 032 960
ЕЧЕМИК
2021/22 31.05.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 000
2. Производство 683 406
3. Внос и вътреобщн. доставки 1 465
Общо предлагане 686 871
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 251 300
1.1. За производство на пиво 68 300
1.2. За фураж 158 000
1.3. За семена 25 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 409 775
2.1. Вътреобщностни доставки 225 432
2.2. Износ трети страни 184 343
Общо потребление 661 075
III. Запаси, тона 25 796
 
 
РАПИЦА
2021/22 – 31.05.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 200
2. Производство 372 116
3. Внос и вътреобщн. доставки 51 665
Общо предлагане 425 981
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 130 880

1.1. За масло и биодизел

130 880

2. Износ и вътреобщн. доставки 270 890
2.1. Вътреобщностни доставки 270 650

2.2. Износ трети страни

240

Общо потребление

401 770

III. Запаси, тона 24 211
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 31.05.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 128 067
2. Производство 3 376 278
3. Внос и вътреобщн. доставки 62 683
Общо предлагане 3 567 028
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 242 700
1.1. За храна и инд. употреба 821 150
1.2. За фураж 421 550
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 128 585
2.1. Вътреобщностни доставки 541 051
2.2. Износ трети страни 587 534
Общо потребление 2 371 285
III. Запаси, тона 1 195 743

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 31.05.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 198 931
2. Производство 1 989 068
3. Внос и вътреобщн. доставки 690 134
Общо предлагане 2 878 133
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 646 100
1.1. За слънчогледово масло 1 189 900
1.2. За белен слънчоглед 456 200
2. Износ и вътреобщн. доставки 151 891
2.1. Вътреобщностни доставки 109 267
2.2. Износ трети страни 42 624
Общо потребление 1 797 991
III. Запаси, тона 1 080 142