Зърно Акценти 16.06.2022

Износът на зърнени и маслени култури от Русия се сблъсква със сериозен недостиг на плавателни съдове предвид отказа на много компании да приемат руски поръчки.

- Според правителствена прогноза, през 2022/23 износът на пшеница от Русия ще достигне 39.5 млн. тона. Зърнената реколта в Русия ще надвиши 130 млн. тона, а общия зърнен износ 50 млн. тона.

- Към 14.06.2022 в Русия са засети 9.4 млн. хектара със слънчоглед, което е с 3.5% повече от 2021. Планирани са били за сеитба 9.2 млн. хектара.

- Износът на зърнени и маслени култури от Русия се сблъсква със сериозен недостиг на плавателни съдове предвид отказа на много компании да приемат руски поръчки. Сега корабите са основно турски и арабски. Голям е недостига на съдове с товарене 50 – 60 хил. тона, като минимума им се оценява на поне 14 броя.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 2,000 контракта соя и 1,000 контракта пшеница и неутрални към царевицата.

- През април от Австралия са изнесени 681,300 тона канола, което е с 20% по-малко от май. Основен купувач е Япония със 156,620 тона канола (2,790 година по-рано). През май се очаква износът да остане без промяна, но през юни ще стаден до 450,000 тона предвид активния експорт на ечемик и пшеница.

- Ирак заделя 100 милиона USD за бърза покупка на пшеница и създаване на стратегически резерв.

- Йордания е закупила 60,000 тона фуражен ечемик с цена 428.50 USD/тон C&F и доставка през септември. През миналата седмица са закупени също 60,000 тона ечемик с цена 444.90 USD/тон C&F. Закупени са и 60,000 тона пшеница с цена 489.75 USD/тон и доставка през септември.