Зърно Акценти 20.05.2022

Към 19.05.2022 сеитбата на пролетни култури в Украйна е извършена на 11.845 млн. хектара, което е 70% от предходната година, в т.ч. на пролетни зърнени култури 5.6 млн. хектара (75%).

- В своя майски доклад анализатори от IGC са понижили прогнозата си за световната пшенична реколта през 2022/23 до 769 млн. тона (779.9 тона през април и 781.2 през 202122). Реколтата в Аржентина ще бъде 19.6 млн. тона (21.2 и 22.1), ЕС 134.9 млн. тона (135.5 и 138.1), Казахстан 13.2 млн. тона (13.5 и 11.8), САЩ 46.8 млн. тона (49.9 и 44.8), Индия 105 млн. тона (111.3 и 109.6). Световният износ на пшеница ще бъде 194 млн. тона (193.1 и 193.6), в т.ч. Австралия 24.7 млн. тона (22.5 и 25), Канада 22.8 млн. тона (21.5 и 24.7), ЕС 40 млн. тона (38 и 33.8), Русия 37.1 млн. тона (34.3 и 33.1), САЩ 21.6 млн. тона (22.2 и 21.7), Украйна 10 млн. тона (11 и 18.8), Казахстан 7.8 млн. тона (7 и 7.2), Индия 4.9 млн. тона (9.5 и 7.9). Крайните запаси от пшеница в света ще бъдат 270.9 млн. тона (276.9 и 282.1), в т.ч. САЩ 16.1 млн. тона (18.5 и 18.2), Русия 14.7 млн. тона (15.9 и 11.2), ЕС 11.3 млн. тона (12.3 и 15.1), Канада 3.9 млн. тона (5.1 и 3.8), Австралия 3.2 млн. тона (3.4 и 6.4), Аржентина 2.9 млн. тона (1.8 и 3), Украйна 7.9 млн. тона (6.4 и 7.1), Индия 16.9 млн. тона (15.9 и 21.4).

- В своя майски доклад анализатори от IGC са понижили прогнозата си за световната реколта от царевица до 1,183 млн. тона (1,197 през април и 1,213 през 20121/22). Реколтата в Аржентина ще бъде 60.6 млн. тона (63.7 и 57), ЕС 70.7 млн. тона (71 и 70.3), САЩ 367.3 млн. тона (376.6 и 383.9). Световният износ на царевица ще бъде 166.3 млн. тона (170.9 и 174.2), в т.ч. от Украйна 10 млн. тона (16.6 и 21), САЩ 61 млн. тона (60.1 и 65.5). Крайните запаси от царевица в света ще бъдат 269.1 млн. тона (265.1 и 285.2), в т.ч. САЩ 34.1 млн. тона (30.6 и 35.3), Украйна 9.2 млн. тона (4.8 и 9.4), Аржентина 2.5 млн. тона (1.8 и 4.1).

- През седмицата стартираща на 25.05.2022 експортното мито на руска пшеница ще бъде 110.5 USD/тон (111.9 през предходната седмица), ечемик 76.5 USD/тон (без промяна), царевица 76.5 USD/тон (77.3).

- Към 19.05.2022 сеитбата на пролетни култури в Украйна е извършена на 11.845 млн. хектара, което е 70% от предходната година, в т.ч. на пролетни зърнени култури 5.6 млн. хектара (75%). Засети са 188,600 хектара с пролетна пшеница (91.5%), 927,500 хектара с пролетен ечемик (98.2%), царевица 4.17 млн. хектара (76.2%). Със слънчоглед са засети 3.94 млн. хектара (76.8%).

- Силната и продължителна суша обхванала Франция ще понижи под средните показания добивите от всички зимни култури. Проблеми вече имaт и пролетниците. През периода март – юни валежите са били 60 л/квм при обичайни 200 л/квм.

- Европейският парламент е одобрил безмитен внос на целия спектър от украинска земеделска продукция за срок от една година.

- Правителството на САЩ разглежда възможността за временна отмяна на забраната за износ на калиеви торове от Беларус, в замяна на износ на украинска продукция през Беларус в Литва (пристанище Клайпеда).

- Властите в Аржентина са одобрили увеличение на лимита за износ на царевица с 5 млн. тона за сезон 2021/22 до 35 млн. тона. Правителството очаква реколта от 57 млн. тона като вече 44% са прибрани.

- Властите в Индия най-вероятно ще разрешат износа на част от пшеницата в пристанища на страната, които останаха блокирани след изненадващото въвеждане на експортното мито.

- От МЗ на Индия са понижили прогнозата си за пшеничната реколта 2022 в страната с 4.4% до 106.41 млн. тона.

- Властите в Индонезия ще въведат определени условия за продажба на палмово масло в страната, като целта е да се осигури предлагането на 10 млн. тона продукция, която се потребява годишно.

- Правителството на Мароко е информирало, че запасите от пшеница в страната са достатъчни за задоволяване на потреблението за следващите 4 месеца. Според USDA, през 2022/23 вносът на пшеница в страната ще бъде 7 млн. тона (+1.8), а реколтата 2.25 млн. тона (7.54).