IGC - май 2022

От Международният съвет по зърното ( IGC ) изнесоха данни от майския си доклад за състоянието на зърнения баланс в света през 2022/23.

Вчера от IGC изнесоха майския си доклад за състоянието на зърнения баланс в света през 2022/23. По-важни данни от него са:

Зърно – Световната зърнена реколта през 2022/23 ще бъде 2,251 млн. тона (2,275 в майската оценка и 2,291 през 2021/22), потреблението на зърно ще достигне 2,279 млн. тона (2,302 и 2,286), а крайните запаси 580 млн. тона (581 и 607).

Пшеница – Световната пшенична реколта ще достигне 769 млн. тона (780 и 781), потреблението 780 млн. тона (785 и 778), а крайните запаси 271 млн. тона (277 и 282).

Царевица – Световната царевична реколта ще бъде 1,184 млн. тона (1,197 и 1,214), потреблението 1,200 тона (1,218 и 1,214), а крайните запаси 269 млн. тона (265 и 285).

Соя – Световната соева реколта ще бъде 387 млн. тона (383 и 349), потреблението 374 млн. тона (373 и 358), а крайните запаси 58 млн. тона (54 и 45).

Като цяло напрегнат баланс, но много ще зависи и от фините настройки – реколтите в Индия, Китай и Южна Америка.