Зърно Акценти 17.05.2022

Към 15.05.2022 в САЩ с царевица са засети 49% от планираните площи (78% година по-рано и 67% средно за последните пет години).

- Според прогноза на USDA в края на 2021/22 запасите от слънчоглед в Русия ще бъдат 1.118 млн. тона (0.949 през 2020/21), а в Украйна 4.551 млн. тона.

- През периода 1 – 9 май от Украйна са изнесени 232,600 тона царевица, 8,680 тона пшеница, 2,570 тона ечемик, 60,680 тона слънчоглед, 21,710 тона соя, 3,620 тона слънчогледово масло.

- През април в САЩ са преработени 4.62 млн. тона соя (4.94 през март и 4.36 през април 2021).

- Към 15.05.2022 в САЩ с царевица са засети 49% от планираните площи (78% година по-рано и 67% средно за последните пет години). Със соя за засети 30% от планираните площи (58% и 39%). В добро и отлично състояние от зимната пшеница се намират 27% от посевите (29% и 48%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 20,000 контракта царевица, 5,500 контракта соя и 20,500 контракта пшеница.

- Според данни на Conab, към 14.05.2022 царевицата първа реколта в Бразилия е ожъната на 80% от площите (+4% за седмицата и 73% година по-рано). Соята е ожъната на 97% от площите (+2% и 99%).

- Според оценка на МЗ на Китай, през 2022/23 площите с царевица в Китай са 42.52 млн. хектара (-1.8% спрямо 2021/22). Площите със соя нарастват с 18.3% до 9.93 млн. хектара. Според прогноза на CASDE през новия сезон импортът на царевица в Китай ще бъде 18 млн. тона (20 през 2021/22), потреблението ще нарасне с 1% до 290.51 млн. тона, а крайните запаси рязко ще се понижат с около 40 млн. тона. Вносът на соя ще бъде 95.2 млн. тона (+2.4%).

- Пакистан е обявил търг за покупка на 500,000 тона мелничарска пшеница с доставка юни – юли.