Зърно Акценти 13.05.2022

Европейските маслени заводи спират покупките на слънчоглед от Украйна с цел преработката на собствената рапица.

- През седмицата стартираща на 18.05.2022 експортното мито на руската пшеница ще бъде 111.9 USD/тон (114.3 седмица по-рано), на ечемика 76.5 USD/тон (74.1), на царевицата 77.3 USD/тон (77).

- Към 12.05.2022 в Украйна са засети 90% от планираните за пролетни култури площи, в т.ч. с пролетна пшеница 187,500 хектара (189,600), пролетен ечемик 918,800 хектара (1.024 млн. хектара), царевица 3.239 млн. хектара (4.854). Със слънчоглед са засети 3.29 млн. хектара (4.935), пролетна рапица 26,700 хектара (29,800), соя 728,600 хектара (1.253 млн. хектара).

- Европейските маслени заводи спират покупките на слънчоглед от Украйна с цел преработката на собствената рапица. Премията за високомасленият слънчоглед се повиши до 90 USD/тон. Цената на слънчогледа до преработвател в Румъния е 710 – 780 USD/тон + премия 50 – 90 USD/тон за високомасления слънчоглед. Рапицата нова реколта в пристанище Рощок Германия е 845 – 850 EUR/тон с доставка юни – август.

- Според данни на FranceAgriMer към 09.05.2022 в добро и отлично състояние във Франция са се намирали 82% от посевите със зимна пшеница (89% седмица по-рано и 79% година по-рано), от зимния ечемик 79% (86% и 76%), от зимната твърда пшеница 77% (83% и 69%), от пролетната пшеница 76% (88% и 85%).

- В четвъртък фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 8,500 контракта царевица, 3,500 контракта соя и 25,000 контракта пшеница.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес към 12.05.2022 в Аржентина са ожънати 64.9% от площите със соя (+10.2% за последната седмица) при среден добив 3 тона/хектар. Реколтата е понижена до 42 млн. тона (43.1 в предходната оценка).

- Според прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес през 2022/23 реколтата от пшеница в Аржентина ще бъде 20.5 млн. тона (22.4 през 2021/22), а от ечемик 5.4 млн. тона (+0.2). Зърнената борса в Росарио очаква пшенична реколта 19 млн. тона.