USDA съществено повиши прогнозата за реколтата от соя в света през 2022/23

В своята майска прогноза анализатори от USDA прогнозират световна соева реколта през 2022/23 от 394.69 млн. тона (349.37 през 2021/22 и 368.12 през 2020/21).

Реколтата в САЩ ще достигне 126.28 млн. тона (120.71), Аржентина 51 млн. тона (42), Бразилия 149 млн. тона (125), Китай 17.5 млн. тона (16.4), Парагвай 10 млн. тона (4.2), Русия 5.3 млн. тона (4.76), Уругвай 2.5 млн. тона (2), Украйна 2.3 млн. тона (3.8), Индия 11.5 млн. тона (11.9).

Световният износ на соя ще бъде 170 млн. тона (155.57), в т.ч. Бразилия 88.5 млн. тона (82.75), САЩ 59.87 млн. тона (58.24), Аржентина 4.7 млн. тона (2.75), Канада 4.45 млн. тона (4.2), Парагвай 6.5 млн. тона (2.9), Уругвай 2.43 млн. тона (1.95), Русия 1.55 млн. тона (0.65), Украйна 1 млн. тона (1.15).

Световните соеви запаси през 2022/23 ще бъдат 99.6 млн. тона (85.24), в т.ч. Китай 31.56 млн. тона (30.75), Бразилия 30.5 млн. тона (21.36), Аржентина 22.1 млн. тона (19.3), САЩ 8.43 млн. тона (6.4).