ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30.04.2022 г

 

ПШЕНИЦА
2021/22 – 30.04.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 91 684
2. Производство 7 159 748
3. Внос и вътреобщн. доставки 44 779
Общо предлагане 7 296 211
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 297 250
1.1 За човешка консумация 574 650
1.2. За фураж 375 450
1.3. За семена 280 000
1.4. Индустриална употреба 67 150
2. Износ и вътреобщн. доставки 4 404 544
2.1. Вътреобщностни достав 1 805 019
2.2. Износ за трети страни 2 599 525
Общо потребление 5 701 794
III. Запаси, тона 1 596 417
ЕЧЕМИК
2021/22 30.04.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 000
2. Производство 698 761
3. Внос и вътреобщн. доставки 865
Общо предлагане 701 626
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 230 300
1.1. За производство на пиво 63 150
1.2. За фураж 142 150
1.3. За семена 25 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 403 455
2.1. Вътреобщностни доставки 220 754
2.2. Износ трети страни 182 701
Общо потребление 633 755
III. Запаси, тона 67 871
 
 
РАПИЦА
2021/22 – 30.04.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 200
2. Производство 376 364
3. Внос и вътреобщн. доставки 51 015
Общо предлагане 429 579
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 120 130

1.1. За масло и биодизел

120 130

2. Износ и вътреобщн. доставки 270 690
2.1. Вътреобщностни доставки 242 986

2.2. Износ трети страни

27 704

Общо потребление

390 820

III. Запаси, тона 38 759
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 30.04.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 128 067
2. Производство 3 294 978
3. Внос и вътреобщн. доставки 52 183
Общо предлагане 3 475 228
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 087 900
1.1. За храна и инд. употреба 720 450
1.2. За фураж 367 450
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 101 492
2.1. Вътреобщностни доставки 521 356
2.2. Износ трети страни 580 136
Общо потребление 2 189 392
III. Запаси, тона 1 285 836

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 30.04.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 198 931
2. Производство 1 997 294
3. Внос и вътреобщн. доставки 488 603
Общо предлагане 2 684 828
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 397 500
1.1. За слънчогледово масло 1 019 600
1.2. За белен слънчоглед 377 900
2. Износ и вътреобщн. доставки 151 891
2.1. Вътреобщностни доставки 109 267
2.2. Износ трети страни 42 624
Общо потребление 1 549 391
III. Запаси, тона 1 135 437