Зърно Акценти 21.01.2022

През декември от морски пристанища на Украйна са експортирани 1 млн. тона маслени култури и продукти от тях (1.15 през ноември). Експортът на слънчоглед и продукти от него е 790,300 тона, в т.ч. слънчогледово масло 562,600 тона (+17.1%).

- През седмицата започваща на 26.01.2022 експортното мито на руската пшеница ще бъде 95.8 USD/тон (97.5), на ечемика 74.4 USD/тон (79), на царевицата 50.6 USD/тон (46.1).

- През декември от Русия са изнесени 2.9 млн. тона пшеница (+22.2% спрямо ноември), 258,700 тона царевица (-25.7%), 266,600 тона ечемик (-1,800 тона). Най-голям купувач на пшеница е Турция 760,100 тона, на ечемик Турция 192,800 тона, на царевица Иран 139,300 тона.

- През периода юли – ноември от Русия са изнесени 18.2 млн. тона пшеница (21 година по-рано). Най-големи купувачи са Иран, Турция, Египет, Нигерия и Азербайджан. С най-голям ръст на покупките са Казахстан 568,900 тона (299,100и Саудитска Арабия 594,500 тона (57,500).

- В четвъртък фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 19,000 контракта соя, нето продавачи на 4,000 контракта пшеница и неутрални към царевицата.

- В Аржентина са засети 94.8% от планираните за соя площи. Площите се очаква да достигнат 16.4 млн. хектара. Падналите валежи се отчитат като благоприятни, но не съвсем достатъчни за възстановяване на посевите.

- През декември от морски пристанища на Украйна са експортирани 1 млн. тона маслени култури и продукти от тях (1.15 през ноември). Експортът на слънчоглед и продукти от него е 790,300 тона, в т.ч. слънчогледово масло 562,600 тона (+17.1%). Най-големи купувачи на маслодайни и продуктите им са били Индия 223,900 тона, Турция 137,100 тона и Франция 97,000 тона.

- През 2021 вносът на пшеница в Китай достига рекордните 9.8 млн. тона (+17%). Резултатът се дължи на промяна потреблението на пшеница в страната – продукти за населението. Според прогноза на Sitonia, през 2022 се очаква ръст на импорта.

- Според данни на Австралийското бюро по статистика, през ноември износът на канола от Австралия достига 213,500 тона (14,400 през октомври и 233,900 през ноември 2020). Ръстът е във връзка с постъпването на пазара на новата реколта. Най-големи купувачи през декември са били Пакистан 64,400 тона, Холандия 57,900 тона и Белгия 54,600 тона. Според оценка на Abares, през текущия сезон реколтата от канола в Австралия е била 5.7 млн. тона, а експортът ще превиши настоящия рекорд от 3.5 млн. тона поставен през 2012/13.