Зърно Акценти 14.01.2022

От AgroConsult са понижили прогнозата си за соевата реколта в Бразилия през 2021/22 с 10.1 млн. тона до 134.2 млн. тона.

- През седмицата 19 - 25.01.2022 експортното мито на руската пшеница ще се понижи до 97 USD/тон (98.2). Това е първи спад от 22.09.2021 до сега. Митото за ечемика ще бъде 79 USD/тон (86.2), а за царевицата 46.1 USD/тон (67.7).

- Според прогноза на руски анализатор, през 2022 зърнената реколта в Русия ще достигне 129.6 млн. тона (+7.4% спрямо 2021), в т.ч. пшеница 82 млн. тона, ечемик 19.1 млн. тона, царевица 15.5 млн. тона.

- През периода януари – ноември 2021 износът на пшеница от Русия достига 29.962 млн. тона (-10.8% спрямо предходната година). През ноември експортът е бил 3.19 млн. тона (+12.7%).

- През първата половина на 2021/22 износът на ечемик от Украйна за Турция достига 915,600 тона (12,000 година по-рано и 22,900 тона за цялата 2020/21). Турция се нарежда на второ място сред купувачите на украински ечемик за периода.

- В четвъртък фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 16,000 контракта царевица, 14,000 контракта соя и 8,000 контракта пшеница.

- От AgroConsult са понижили прогнозата си за соевата реколта в Бразилия през 2021/22 с 10.1 млн. тона до 134.2 млн. тона. През 2020/21 реколтата е била 137.1 млн. тона. Експортът ще бъде 90 млн. тона (92). Реколтата от царевица се прогнозира на ниво 119 млн. тона (-4.6), в т.ч. първа царевична реколта 24.5 млн. тона.

- Според данни на Статистическото бюро на Австралия, през ноември 2021 експортът на ечемик от страната е бил 659,500 тона (+53% спрямо октомври). Най-големи купувачи са били Саудитска Арабия 317,900 тона – максимално ниво от март 2021, Филипините 149,300 тона – максимално ниво в историята и Виетнам 53,900 тона.

- През 2021 вносът на соя в Китай достига 96.52 млн. тона при 100.33 млн. тона през 2020. Това е първи спад от 2018 до сега. Намалението на вноса през втората половина на 2021 се дължи на нисък марж на преработвателите на соя в Китай. Най-нисък показателят е бил през септември – октомври предвид логистичните проблеми на САЩ, а също така и на изчакването на редица купувачи на пазара да се появи соя от Бразилия. През декември 2021 вносът нараства с 18% спрямо декември 2020 до 8.87 млн. тона.

- Властите в Китай планират през 2025 производството на соя в страната да достигне 23 млн. тона. През 2021 реколтата е била 16.4 млн. тона, което е спад от 16% спрямо 2020. Реколтата от рапица е планирано да достигне 18 млн. тона, от пшеница 140 млн. тона, а от царевица 277.5 млн. тона.

- Иран е закупил 240,000 тона мелничарска пшеница с цени 350 – 364 EUR/тон C&F и доставка Февруари – март. Седмица по-рано са били закупени 240,000 тона, а през декември 740,000 тона.

- Ирак е закупил 150,000 тона пшеница от Австралия с цена 447 USD/тон C&F.

- В януарския си доклад анализатори от IGC прогнозират световна пшенична реколта през 2021/22 от 781.3 млн. тона (777.3 през декември и 773.1 през 2020/21). Реколтата в Австралия ще бъде 35.5 млн. тона (32 и 33.3), Аржентина 22.1 млн. тона (19.9 и 17.6), ЕС 138.2 млн. тона (138 и 124.5). Световният износ на пшеница ще достигне 196.1 млн. тона (195.7 и 190.7), в т.ч. Аржентина 14.3 млн. тона (13.5 и 12.2), Австралия 24 млн. тона (23.5 и 23.5), Казахстан 7.3 млн. тона (7 и 8.1), САЩ 23.2 млн. тона (23.8 и 26.8), Русия 33.4 млн. тона (34.1 и 38.4), Канада 16.8 млн. тона (17 и 26.3). Крайните запаси от пшеница в света ще бъдат 276 млн. тона (274.3 и 277.6), в т.ч. Аржентина 2.9 млн. тона (2.5 и 1.4), САЩ 16.3 млн. тона (15.8 и 23), ЕС 12.4 млн. тона (12.6 и 9.7), Казахстан 0.7 млн. тона (0.9 и 0.9).