Ход на жътвата в България, Русия и Украйна

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за България, Русия и Украйна.

 

България
25 Ноември 2021 2020
жътва кг/дка жътва кг/дка
Пшеница 100 % 594 100 % 393
Ечемик 100 % 535 100 % 406
Рапица 100 % 282 100 % 225
Слънчоглед 100 % 238 100 % 203
Царевица 98.5 % 577 99.9 % 494

 

Русия
03 Декември 2021 2020
хил. ха кг/дка хил. ха кг/дка
Пшеница 27800 283 28897 305
Ечемик 7900 239 8252 269
Рапица 1600 188 1447 189
Слънчоглед 9600 164 8285 160
Царевица 2800 561 2597 545

 

Украйна
25 Ноември 2021 2020
жътва кг/дка жътва кг/дка
Пшеница 100 % 462 100 % 409
Ечемик 100 % 391 100 % 367
Рапица 100 % 286 100 % 229
Слънчоглед 99.5 % 250 100 % 205
Царевица 87.5 % 733 92 % 523