Зърно Акценти 19.10.2021

Според прогноза на СовЕкон, през 2022 пшеничната реколта в Русия ще достигне 80.7 млн. тона предвид на добрите условия за развитие на пшеницата след сеитбата.

- Според прогноза на СовЕкон през 2021 пшеничната реколта в Русия ще достигне 75.5 млн. тона.

- Според данни на АПК – Информ, през 2020/21 експортът на слънчогледово масло от Русия е 3.26 млн. тона, което е с 18% по-малко от предходната година. Най-големи купувачи са били Турция с дял 23%, Иран 22%, Китай 13%.

- През периода септември – октомври най-голям купувач на руска пшеница е Иран с дял 32%.

- Според данни на USDA, към 17.10.2021 в САЩ са ожънати 52% от площите с царевица (+11% за седмицата и 41% средно за последните пет години). Соята е ожъната на 60% от площите (+11% и 55%). Със зимна пшеница са засети 70% от планираните площи (+10%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 7,000 партиди царевица, 3,000 партиди соя и 1,500 партиди пшеница.

- Според данни на Conab, към 16.10.2021 в Бразилия са засети 24% от планираните за соя площи (+12% за седмицата и 8% година по-рано). Пшеницата е ожъната на 32% от площите (+3% и 33%).

- Според прогноза на GAPKI, през 2021 износът на палмово масло от Малайзия може да достигне 34.42 млн. тона (34.01)

- Йордания е обявила търг за покупка на 120,000 тона твърда мелничарска пшеница и 120,000 тона фуражен ечемик с произволен произход.

- Етиопия търси да закупи 400,000 тона мелничарска пшеница.

- Според данни на МЗ на Египет, запасите от пшеница в страната позволяват те да задоволят потреблението в следващите 5 месеца. Обикновено след подобно съобщение следва търг за покупка на пшеница. Растителните масла са достатъчни за 3.5 месеца.