Зърно Акценти 18.10.2021

Според данни на Refinitiv, през септември от Франция са изнесени (извън ЕС) 695,400 тона мека пшеница (834,000 през август).

- През седмицата 11 – 17 октомври от руското пристанище Новоросийск са изнесени 387,200 тона зърно, което е три пъти повече от предходната седмица. Експортът на пшеница е бил 320,500 тона, в т.ч. за Египет, Иран, Судан и Бангладеш. Експортът на ечемик е бил 66,700 тона – само за Иран.

- Според данни на Oil World, през 2021/22 преработката на слънчоглед в ЕС ще достигне рекордните 9 млн. тона, а реколтата 10.5 млн. тона (8.9 през 2020/21). Реколтата в Румъния ще бъде 2.96 млн. тона (+43%), във Франция 1.9 млн. тона (+18%), в България 2.01 млн. тона (+16%) и в Унгария 1.8 млн. тона (+8%). През 2021/22 вносът на слънчоглед от ЕС ще намалее до най-ниско ниво за последните 3 години 0.62 млн. тона, а експортът ще нарасне до максималните за последните 8 години 0.75 млн. тона (+14%).

- Според данни на Refinitiv, през септември от Франция са изнесени (извън ЕС) 695,400 тона мека пшеница (834,000 през август). Най-големи клиенти са били Китай 185,200 тона и Алжир 174,000 тона. Експортът на ечемик достига 372,600 тона (909,900), в т.ч. за Китай фуражен 225,500 тона и пивоварен 105,300 тона. Общият износ на зърно през месеца е 1.31 млн. тона, което е най-ниско ниво от 2015/16 до сега.

- В петък фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 7,500 контракта царевица, 6,000 контракта соя и 6,500 контракта пшеница.

- Според прогноза на FAS USDA, през 2021/22 площите със соя в Аржентина ще намалеят до 16.5 млн. хектара, което е с 0.5 млн. хектара по-малко от юнската оценка. Реколтата ще бъде 49.7 млн. тона (-2.3). Влияние върху решенията на фермерите оказват новите експортни мита – 33% за соята и 12% за царевица и пшеница.  

- През август от Австралия са изнесени 151,800 тона канола, което е с 39% повече от юли – 109,500 тона и 1,600 тона през август 2020. Най-големи клиенти са били Япония 85,800 тона (39,400), ОАЕ 45,000 тона (51,200) и Непал 15,400 тона (13,900).

- Пакистан е обявил търг за покупка на 90,000 тона пшеница с произволен произход и доставка през януари 2022.

- Египет е обявил търг за покупка на 30,000 тона соево масло и 10,000 тона слънчогледово масло с доставка 5 – 25 декември.