USDA увеличи прогнозата си за производството и крайните запаси от царевица в света през 2021/22

В своята октомврийска прогноза анализатори от USDA повишиха прогнозата си за световната царевична реколта през 2020/21 с 1.6 млн. тона до 1,115.5 млн. тона, потреблението с 5.11 млн. тона до 1,131.61 млн. тона, началните запаси с 3.27 млн. тона до 289.99 млн. тона.

През 2021/22 световната царевична реколта ще бъде 1,198.22 млн. тона (+0.45 млн. тона спрямо септември и 1,115.1 млн. тона през 2020/21), в т.ч. САЩ 381.5 млн. тона (+0.56 и 358.4), ЕС 66.3 млн. тона (+0.8 и 64.4), Канада 14 млн. тона (+0.4 и 13.56), Украйна 38 млн. тона (-1 и 30.3), Русия 15 млн. тона (-0.5 и 13.87).

Вниманието на всички беше приковано от Китай. Наскоро правителството на страната понижи оценката за реколтата с 0.85 млн. тона до 271 млн. тона, а FAS USDA намали импорта с 6 млн. тона до 20 млн. тона. Сега USDA повиши началните запаси за новия сезон с 2 млн. тона.

Световното потребление на царевица ще бъде 1,186.46 млн. тона (-0.16 спрямо септември и +54.85 спрямо 2020/21).

Световният износ на царевица ще бъде 201.91 млн. тона (-0.64), в т.ч. ЕС 4.1 млн. тона (+0.3), Украйна 31.5 млн. тона (+0.5 и 23.8), Русия 4.5 млн. тона (+0.3).