Ход на жътвата в България, Русия и Украйна

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за България, Русия и Украйна.
България
09 Септември 2021 2020
жътва кг/дка жътва кг/дка
Пшеница 100 % 594 100 % 393
Ечемик 100 % 535 100 % 406
Рапица 100 % 282 100 % 225
Слънчоглед 25.5 % 229 78 % 194
Царевица 5.6 % 575 29 % 440

 

Русия
16 Септември 2021 2020
хил. ха кг/дка хил. ха кг/дка
Пшеница 24713 288 26467 312
Ечемик 7325 240 7716 273
Рапица 957 188 948 198
Слънчоглед 1541 166 1416 172
Царевица 316 454 312 392

 

Украйна
16.9.2021 жътва  хил. т кг/дка
Пшеница 100 % 33089 465
Ечемик 99.9 % 10192 412
Рапица 99.9 % 2895 286
Слънчоглед 17.2 % 2381 212
Царевица 1.5 % 407 480