Зърно Акценти 14.09.2021

Според прогноза на АПК – Информ, през 2021 слънчогледовата реколта в Русия ще достигне 15.2 млн. тона (-9% спрямо предходната оценка и +13% спрямо 2020).

- Според оценка на УкрАгроКонсулт, през 2021 пшеничната реколта в България ще бъде 7.159 млн. тона при среден добив 5.95 тона/хектар, а тази от ечемик 698,000 тона (5.36).

- Към 13.09.2021 в Украйна са засети 356,000 хектара със зърнени култури. За сеитба са планирани 7.84 млн. хектара. С пшеница са засети 331,000 хектара (6.68), ечемик 10,000 хектара (1.02), зимна рапица 775,000 хектара (1.03).

- От МЗ на Франция са понижили прогнозата си за производството на мека пшеница в страната през 2021 до 36.06 млн. тона (36.69). Реколтата от царевица ще бъде 13.03 млн. тона (12.88).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 6,000 контракта царевица, 500 контракта соя и 1,000 контракта пшеница.

- Турция е обявила търг за покупка на 260,000 тона ечемик с доставка през октомври. На 07.09.2021 са закупени 245,000 тона ечемик.

- Според данни на Safras&Mercado, към 10.09.2021 в Бразилия с първа царевична реколта са засети 16.7% от планираните площи, които са 4.38 млн. хектара (+4.9% за седмицата).