В септемврийския си доклад USDA повиши прогнозата си за световната царевична реколта 2021/22

В септемврийския си доклад анализатори от USDA повишиха прогнозата си за световната царевична реколта през 2021/22 до 1,197 млн. тона (1,186 през август и 1,117 през 2020/21).

Реколтата в САЩ ще бъде 380.9 млн. тона (+6.25 спрямо предходната оценка), Китай 273 (+5), Аржентина 53 млн. тона (+2). За Бразилия царевичната реколта 2020/21 е повишена от 82 млн. тона на 86 млн. тона и е запазена оценката за 2021/22 – 118 млн. тона.

Световният износ на царевица ще достигне 192.4 млн. тона (+1 и 183.7). За САЩ показателят ще достигне 62.5 млн. тона (+1.5), Аржентина 39.5 млн. тона (+1), Бразилия 33 млн. тона (-1).

Световните крайни запаси ще бъдат 283.2 млн. тона (+13), в т.ч. Китай 207.2 млн. тона (+9), САЩ 35.7 млн. тона (+4.2), Мексико 2.7 млн. тона (+0.3), Аржентина 2.6 млн. тона (+0.2).