USDA повиши световната пшенична реколта 2021/22 в септемврийския си доклад

В своя септемврийски доклад анализатори от USDA са повишили прогнозата си за световното производство на пшеница 2021/22 с 3.37 млн. тона до 780.27 млн. тона при 775.8 млн. тона за 2020/21.

Реколтата в Австралия ще достигне 31.5 млн. тона (30 и 33), Индия 109.5 млн. тона (108 и 107.8), ЕС 139 млн. тона (138.6 и 125.9), Китай 136.9 млн. тона (136 и 134.2), Аржентина 20 млн. тона (20.5 и 17.6), Канада 23 млн. тона (24 и 35.1).

Световният износ ще достигне 199.7 млн. тона (+1.5 и 199.5), в т.ч. Австралия 23 млн. тона (22 и 23), Индия 3.5 млн. тона (2.7 и 2.5), Канада 17 млн. тона (17.5 и 26.4).

Световните крайни запаси ще бъдат 283.2 млн. тона (+4.15 и 292.5), в т.ч. ЕС 10.9 млн. тона (9.5 и 10.1), Индия 28.8 млн. тона (27.4 и 27.8), Австралия 4.8 млн. тона (4.5 и 4.3), Алжир 5 млн. тона (4.8 и 5.5), Иран 7 млн. тона (6.6 и 7.4), Китай 141 млн. тона (141.6 и 144.1), САЩ 16.7 млн. тона (17 и 22.9), Пакистан 4.5 млн. тона (4.6 и 2.8).