Ход на жътвата в България, Русия и Украйна

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за България, Русия и Украйна.

 

България
02 Септември 2021 2020
жътва кг/дка жътва кг/дка
Пшеница 100 % 595 100 % 393
Ечемик 100 % 535 100 % 406
Рапица 100 % 282 100 % 225
Слънчоглед 10.5 % 213 57 % 184
Царевица 1.9 % 572 11 % 417

 

Русия
10 Септември 2021 2020
хил. ха кг/дка хил. ха кг/дка
Пшеница 24093 290 24837 321
Ечемик 7172 242 7444 275
Рапица 773 191 805 204
Слънчоглед 710 162 920 164
Царевица 148 447 140 383

 

Украйна
09.9.2021 жътва  хил. т кг/дка
Пшеница 99.8 % 32868 464
Ечемик 99.6 % 10094 410
Рапица 99.7 % 2816 279
Слънчоглед 5.3 % 716 208
Царевица 0.3 % 64.3 466