USDA значително понижи световното търсене и предлагане на пшеница през 2021/22

В своя августовски отчет анализатори от USDA значително са понижили прогнозата си за световната пшенична реколта през 2021/22 с 15.5 млн. тона спрямо предходния месец до 776.9 млн. тона и 775.8 млн. тона през 2020/21.

Реколтата в Русия ще бъде 72.5 млн. тона (-12.5 и 85.3), Канада 24 млн. тона (-7.5 и 35.1), САЩ 1.3 млн. тона (46.1 и 49.7), Казахстан 12.5 млн. тона (-0.5 и 14.2), Турция 16.5 млн. тона (-0.5 и 18.2), Австралия 30 млн. тона (28.5 и 33), ЕС 138.6 млн. тона (138.2 и 125.9), Украйна 33 млн. тона (30 и 25.4), Великобритания 15 млн. тона (14.8 и 9.6), Бразилия 7.7 млн. тона (6.9 и 6.2).

Световният износ на пшеница през 2021/22 ще достигне 198.2 млн. тона (-5.7 и 201.6), в т.ч. Русия 35 млн. тона (-5.5 и 38.5), Канада 17.5 млн. тона (-5.5 и 27.5), Турция 6 млн. тона (-0.5 и 6.5), Казахстан 7.2 млн. тона (-0.3 и 8), Австралия 23.5 млн. тона (23 и 19.7), ЕС 35 млн. тона (34 и 30.7), Украйна 23.5 млн. тона (21 и 16.7).

Световните крайни запаси от пшеница ще бъдат 279 млн. тона (291.7 и 288.8).