ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 ЮНИ 2021 г

 

ПШЕНИЦА
2020/2130.06.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 290 000
2. Производство 4 710 993
3. Внос и вътреобщн. доставки 21 647
Общо предлагане 5 022 640
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 499 200
1.1 За човешка консумация 700 800
1.2. За фураж 452 950
1.3. За семена 265 000
1.4. Индустриална употреба 80 450
2. Износ и вътреобщн. доставки 3 174 968
2.1. Вътреобщностни достав 1 663 887
2.2. Износ за трети страни 1 511 081
Общо потребление 4 674 168
III. Запаси, тона 348 472
ЕЧЕМИК
2020/2130.06.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 10 000
2. Производство 549 079
3. Внос и вътреобщн. доставки 700
Общо предлагане 559 779
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 251 930
1.1. За производство на пиво 66 280
1.2. За фураж 160 650
1.3. За семена 25 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 302 315
2.1. Вътреобщностни доставки 77 465
2.2. Износ трети страни 224 850
Общо потребление 554 245
III. Запаси, тона 5 534
 
 
РАПИЦА
2020/2130.06.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 600
2. Производство 276 846
3. Внос и вътреобщн. доставки 66 570
Общо предлагане 346 016
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 141 220

1.1. За масло и биодизел

141 220

2. Износ и вътреобщн. доставки 198 131
2.1. Вътреобщностни доставки 198 088

2.2. Износ трети страни

43

Общо потребление

339 351

III. Запаси, тона 6 665
ЦАРЕВИЦА
2020/2130.06.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 400 000
2. Производство 2 969 210
3. Внос и вътреобщн. доставки 45 785
Общо предлагане 3 414 995
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 404 000
1.1. За храна и инд. употреба 916 600
1.2. За фураж 485 400
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 130 068
2.1. Вътреобщностни доставки 780 524
2.2. Износ трети страни 349 544
Общо потребление 2 534 068
III. Запаси, тона 880 927

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2020/2130.06.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 000
2. Производство 1 720 299
3. Внос и вътреобщн. доставки 608 535
Общо предлагане 2 463 834
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 627 250
1.1. За слънчогледово масло 1 197 300
1.2. За белен слънчоглед 429 600
2. Износ и вътреобщн. доставки 293 169
2.1. Вътреобщностни доставки 175 982
2.2. Износ трети страни 117 187
Общо потребление 1 920 419
III. Запаси, тона 543 415