ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 МАЙ 2021 г

 

ПШЕНИЦА
2020/2131.05.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 290 000
2. Производство 4 714 452
3. Внос и вътреобщн. доставки 21 643
Общо предлагане 5 026 095
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 414 400
1.1 За човешка консумация 653 600
1.2. За фураж 421 300
1.3. За семена 265 000
1.4. Индустриална употреба 74 500
2. Износ и вътреобщн. доставки 2 890 681
2.1. Вътреобщностни достав 1 468 957
2.2. Износ за трети страни 1 421 724
Общо потребление 4 305 081
III. Запаси, тона 721 014
ЕЧЕМИК
2020/2131.05.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 10 000
2. Производство 549 900
3. Внос и вътреобщн. доставки 635
Общо предлагане 560 535
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 261 080
1.1. За производство на пиво 78 430
1.2. За фураж 157 650
1.3. За семена 25 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 285 315
2.1. Вътреобщностни доставки 47 465
2.2. Износ трети страни 237 850
Общо потребление 546 395
III. Запаси, тона 14 140
 
 
РАПИЦА
2020/2131.05.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 600
2. Производство 278 583
3. Внос и вътреобщн. доставки 52 386
Общо предлагане 333 569
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 120 020

1.1. За масло и биодизел

104 220

2. Износ и вътреобщн. доставки 198 131
2.1. Вътреобщностни доставки 198 131

2.2. Износ трети страни

43

Общо потребление

318 151

III. Запаси, тона 15 418
ЦАРЕВИЦА
2020/2131.05.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 400 000
2. Производство 2 976 642
3. Внос и вътреобщн. доставки 45 785
Общо предлагане 3 422 427
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 262 400
1.1. За храна и инд. употреба 826 800
1.2. За фураж 433 600
2. Износ и вътреобщн. доставки 943 722
2.1. Вътреобщностни доставки 674 692
2.2. Износ трети страни 269 030
Общо потребление 2 206 122
III. Запаси, тона 1 216 305

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2020/2131.05.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 000
2. Производство 1 725 583
3. Внос и вътреобщн. доставки 608 535
Общо предлагане 2 469 118
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 477 850
1.1. За слънчогледово масло 1 094 300
1.2. За белен слънчоглед 383 200
2. Износ и вътреобщн. доставки 279 066
2.1. Вътреобщностни доставки 171 931
2.2. Износ трети страни 107 135
Общо потребление 1 756 916
III. Запаси, тона 712 202