ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 АПРИЛ 2021 г

 

ПШЕНИЦА
2020/2130.04.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 290 000
2. Производство 4 712 883
3. Внос и вътреобщн. доставки 10 186
Общо предлагане 5 013 069
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 307 300
1.1 За човешка консумация 594 200
1.2. За фураж 381 900
1.3. За семена 265 000
1.4. Индустриална употреба 66 200
2. Износ и вътреобщн. доставки 2 635 483
2.1. Вътреобщностни достав 1 334 884
2.2. Износ за трети страни 1 300 599
Общо потребление 3 942 783
III. Запаси, тона 1 070 286
ЕЧЕМИК
2020/2130.04.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 10 000
2. Производство 548 781
3. Внос и вътреобщн. доставки 89
Общо предлагане 558 870
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 241 030
1.1. За производство на пиво 72 080
1.2. За фураж 143 950
1.3. За семена 25 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 276 240
2.1. Вътреобщностни доставки 38 390
2.2. Износ трети страни 237 850
Общо потребление 517 270
III. Запаси, тона 40 600
 
 
РАПИЦА
2020/2130.04.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 600
2. Производство 278 582
3. Внос и вътреобщн. доставки 46 378
Общо предлагане 327 560
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 104 220

1.1. За масло и биодизел

104 220

2. Износ и вътреобщн. доставки 198 131
2.1. Вътреобщностни доставки 198 088

2.2. Износ трети страни

43

Общо потребление

302 351

III. Запаси, тона 25 209
ЦАРЕВИЦА
2020/2130.04.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 400 000
2. Производство 2 974 137
3. Внос и вътреобщн. доставки 30 900
Общо предлагане 3 405 037
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 094 300
1.1. За храна и инд. употреба 720 500
1.2. За фураж 371 800
2. Износ и вътреобщн. доставки 712 033
2.1. Вътреобщностни доставки 443 003
2.2. Износ трети страни 269 030
Общо потребление 1 806 333
III. Запаси, тона 1 598 704

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2020/2130.04.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 000
2. Производство 1 725 453
3. Внос и вътреобщн. доставки 405 283
Общо предлагане 2 265 736
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 300 950
1.1. За слънчогледово масло 961 300
1.2. За белен слънчоглед 339 300
2. Износ и вътреобщн. доставки 196 991
2.1. Вътреобщностни доставки 115 848
2.2. Износ трети страни 81 143
Общо потребление 1 497 941
III. Запаси, тона 767 795