Зърно Акценти 06.05.2021

Пшеничната реколта в Румъния през 2021 се очаква на ниво 8.5 – 10 млн. тона при 6.4 млн. тона през 2020 (-38% спрямо 2019).

- Пшеничната реколта в Румъния през 2021 се очаква на ниво 8.5 – 10 млн. тона при 6.4 млн. тона през 2020 (-38% спрямо 2019). Румъния е един от големите производители на пшеница в ЕС. Заедно с Русия и Франция са основни доставчици на културата в Северна Африка и Близкия Изток.

- През периода 01.07.2020 – 25.04.2021 в ЕС са импортирани 1.42 млн. тона слънчогледово масло. Година по-рано покупките за ЕС (+ Великобритания) достигат 1.96 млн. тона. Най-големи доставчици са били Украйна 1.257 млн. тона, Сърбия 76,400 тона, Молдова 58,800 тона, Русия 6,750 тона, Аржентина 5,490 тона. През периода износът на слънчогледово масло от ЕС е 431,460 тона. От началото на сезона от Украйна са изнесени 3.7 млн. тона слънчогледово масло, което е 69% от планираното по меморандума.

- Според данни на Refivitiv, през април от Франция за страни извън ЕС са изнесени 665,600 тона пшеница, което е минимално ниво за този месец през последните 9 години. През април 2020 експортът достига 908,400 тона. Спадът се дължи на по-слабата реколта и пониженото търсене. Най-големи клиенти през месеца са били Мароко 238,900 тона, Египет 126,000 тона, Алжир 75,000 тона, Китай 168,900 тона. Общият зърнен износ от страната през април достига 1.1 млн. тона, също най-слабо ниво за последните 9 години.

- Според прогноза на Anec, през май износът на соя от Бразилия ще достигне 11.96 млн. тона при 15.63 млн. тона през април и 13.87 млн. тона през май 2020. Експортът на соев шрот ще достигне 1.68 млн. тона (1.57 и 1.77).

- Според прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес през 2021/22 пшеничната реколта в Аржентина ще достигне 19 млн. тона при 17 млн. тона през 2020/21. Експортът ще бъде на ниво 12 млн. тона (9.8 и 11.89).

- Според данни на МЗ на Аржентина, от началото на сезона до 28.04.2021 аржентинските фермери са продали 16.4 млн. тона соя от нова реколта. Година по-рано продажбите са били 20.8 млн. тона. Въпреки високите международни цени фермерите забавят реализацията с цел застраховане от обезценка на националната валута. Продажбите на царевица са били 24.5 млн. тона (+850,000).

- Във вторник фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 22,500 контракта царевица, 9,000 контракта соя и 5,500 контракта пшеница. В сряда фондовете са били нето купувачи на 10,500 контракта царевица, 3,500 контракта соя и 9,500 контракта пшеница.

- Река Парана е основен речен път в Аржентина. Към настоящия момент нивото на водите в нея е на критичен минимум, което затруднява транспортирането на зърното към експортните пристанища на страната. Към 04.05.2021 нивото на водата в експортния хъб Росарио е било само 0.92 метра при средно ниво за април в периода 1996 – 2020 – 3.58 метра. При това ниво на реката корабите пренасят средно 5,500 – 7,000 тона зърно. През април 2020 нивото на реката също е било критично ниско.

- В края на април запасите от палмово масло в Малайзия достигат 1.44 млн. тона (-0.27% спрямо март), което е много ниско ниво. Производството на продукта през месеца е било 1.55 млн. тона (+8.9%) – максимално ниво от октомври 2020 до сега. Износът достига 1.3 млн. тона (+10%), а вносът 108,000 тона (-21.4%).

- Тунис е закупил 50,000 тона фуражен ечемик с цени 278.15 – 279.68 USD/тон с доставка през юни.

- Според прогноза на Oil World, през периода март – август световният износ на соя ще се понижи с 6.2 млн. тона спрямо 2019/20 до 92.8 млн. тона. Износът от САЩ ще бъде 8.11 млн. тона (15.29), Аржентина 5.21 млн. тона (6.27), Канада 1.1 млн. тона (1.15), Бразилия 70.29 млн. тона (68.35), Уругвай 2.05 млн. тона (1.77). За цялата 2020/21 експортът ще бъде 167.82 млн. тона (166.95).

- Според прогноза на IOPRI, през 2021 производството на палмово масло в Индонезия ще достигне 55.69 млн. тона (+7.1% спрямо 2020).