Данни от априлския доклад на IGC

През 2021/22 експортът на царевица от САЩ ще достигне 62.5 млн. тона (67.5 млн. тона през март и 70 млн. тона през 2020/21), Украйна 30 млн. тона (-0.5), Аржентина 35.5 млн. тона (+1.5).

Данни от априлския доклад на IGC

- В своя априлски отчет анализатори от IGC са понижили прогнозата си за световните запаси от пшеница през 2021/22 до 298.1 млн. тона от 304.3 млн. тона в мартенската оценка и 289.4 млн. тона очаквани за 2020/21. Запасите от пшеница в Китай ще бъдат 135.6 млн. тона (141.6 и 133.2), Индия 30 млн. тона (30.7 и 27.1), Русия 10.7 млн. тона (12.7 и 12.8), САЩ 21.1 млн. тона (21.3 и 23.2), Австралия 7.2 млн. тона (6.6 и 7.5), ЕС 12.9 млн. тона (11.9 и 10.9), Украйна 1.8 млн. тона (1.3 и 1.6). Повишена е прогнозата за износа на пшеница през новия сезон до 185.2 млн. тона (183.8 и 189.3), в т.ч. от Аржентина 14.3 млн. тона (14.2 и 11.8), ЕС 30.6 млн. тона (30.1 и 29.4), Русия 37.1 млн. тона (34.1 и 38.9), САЩ 25 млн. тона (24.6 и 26.8), Австралия 17 млн. тона (17.5 и 20.5). Световната реколта от пшеница през 2021/22 ще бъде 790.4 млн. тона (789.6 и 774.3), в т.ч. Русия 77.9 млн. тона (76.9 и 85.4), ЕС 136.1 млн. тона (36.8 и 124.5).

- В априлския си доклад анализатори от IGC прогнозират световния износ на царевица през 2021/22 на ниво 183.9 млн. тона (-2.9 млн. тона спрямо мартенската оценка). Експортът от САЩ ще достигне 62.5 млн. тона (67.5 млн. тона през март и 70 млн. тона през 2020/21), Украйна 30 млн. тона (-0.5), Аржентина 35.5 млн. тона (+1.5). Световната царевична реколта ще достигне 1,192 млн. тона (1,193 и 1,140), в т.ч. САЩ 379.5 млн. тона (384 и 360.3), Бразилия 104.8 млн. тона (105.8 и 102.5), Аржентина 55 млн. тона (52 и 58.5), ЕС 67.5 млн. тона (65.1 и 64.9). Крайните запаси от царевица ще бъдат  264.2 млн. тона (257.9 и 271.2), в т.ч. Аржентина 6.4 млн. тона (+2.5), ЕС 6.8 млн. тона (+0.4), Украйна 2.2 млн. тона (+0.3), Китай 173.9 млн. тона (+4.5).

- В Априлския си доклад анализатори от IGC са повишили прогнозата си за световната реколта от соя през 2021/22 до 362 млн. тона (383 и 362). Световната търговия със соя ще достигне 173 млн. тона (173 и 171), потреблението 379 млн. тона (378 и 367), крайните запаси от соя 50 млн. тона (50 и 47), а запасите в трите най-големи износителки САЩ, Аржентина и Бразилия ще бъдат 10 млн. тона (11 и 9).