Зърно Акценти 28.04.2021

Според прогноза на Статистическото бюро на Канада, през 2021 площите с канола в страната ще достигна 21.5 млн. акра, което е с 3.6% повече от 2020.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 2,500 контракта царевица, 12,500 контракта соя и 3,000 контракта пшеница.

- Американската месопреработвателна компания Perdue е закупила 31,450 тона соя от Бразилия. Предвид ограниченото предлагане на соя в САЩ и високите вътрешни цени е по-изгодно в източното крайбрежие на страната да бъдат приемани доставки от Бразилия.

- Според прогноза на Статистическото бюро на Канада, през 2021 площите с канола в страната ще достигнат 21.5 млн. акра, което е с 3.6% повече от 2020. Площите със соя ще бъдат 5.3 млн. акра (+5.5%), с пшеница 23.3 млн. акра (-6.9%), с царевица 3.6 млн. акра (+1.8%) и с ечемик 8.6 млн. акра (+13.9%).

- От Anec са понижили прогнозата си за износа на соя от Бразилия през април с 1 млн. тона до 15.8 млн. тона. Въпреки понижението показателят остава рекордно висок за месеца. Износът на царевица ще достигне 30,000 тона.

- Южнокорейската асоциация KOCOPIA е закупила 50,000 тона царевица от Украйна с цена 339.88 USD/тон C&F и доставка до 20.07.2021.

- Южнокорейският производител на фуражи MFG е закупил 203,000 тона фуражна царевица с произволен произход и доставка август – септември. От южнокорейската компания NOFI са обявили търг за покупка на 45,000 – 69,000 тона фуражна царевица с произволен произход и доставка през август.

- Алжир търси да закупи 30,000 тона соев шрот с доставка до 15.06.2021.