Зърно Акценти 27.04.2021

Азиатските производители на фуражи постепенно преминават към потребление на пшеница в замяна на царевица поради високата и цена.

- Азиатските производители на фуражи постепенно преминават към потребление на пшеница в замяна на царевица поради високата и цена. Потребители от Китай, Виетнам и Южна Корея закупуват пшеница от Австралия и Черноморски регион поради голямата разлика в цените са царевицата при условия C&F. Сега мелничарска пшеница с доставка през август в страни от Азия се предлага на цена 290 USD/тон C&F, а царевица 305 – 310 USD/тон C&F.

- От началото на сезона до 25.04.2021 от ЕС са изнесени 33.94 млн. тона зърно, което е с 24.1% по-малко от предходната година. Вносът достига 16.443 млн. тона (-22.9%). Импортът на царевица е 12.152 млн. тона (-29.8%).

- Към 25.04.2021 в САЩ са засети 8% от планираните за соя площи. В добро и отлично състояние се намират 49% от посевите със зимна пшеница (53% и 54%). Сеитбата на царевицата е проведена на 17% от планираните площи.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 60,000 контракта царевица, 16,000 контракта соя и 18,000 контракта пшеница.

- Към 22.04.2021 от Украйна са изнесени 3.7 млн. тона слънчогледово масло или 69% от планираното.

- Според данни на ANP, през март производството на биодизел в Бразилия достига 639,900 млн. литра, което е с 21.9% повече от предходния месец - 524,900 млн. литра и 550,300 млн. литра през март 2020. Ръстът е предизвикан от нормативните изисквания за смесване на горивата. По-нататъшни ръстове обаче са под въпрос предвид високите цени на соята.

- Според прогноза на Oil World, през първите 7 месеца на сезона (октомври - април) в Алжир ще бъдат доставени 569,000 тона соя при само 196,000 тона година по-рано. През март от Бразилия са доставени рекордните 176,000 тона соя. През периода октомври – април импортът от Канада е 318,000 тона, от САЩ 76,000 тона, от Бразилия 176,000 тона. За целия сезон доставките ще бъдат 720,000 тона. През отчетния период доставките на соево масло са били 300,000 тона (338,000), а на соев шрот 402,000 тона (662,000).

- Алжир е обявил търг за покупка на поне 50,000 тона мека мелничарска пшеница с доставка през юни.

- Според данни на AmSpec Agri Malaysia през периода 1 – 25 април от Малайзия са изнесени 1.1 млн. тона палмово масло, което е с 8.5% повече от предходния месец – 1.01 млн. тона.

- От началото на 2021/22 (01.04.2021) до сега, държавната продоволствена компания на Индия е закупила 20 млн. тона пшеница нова реколта от местните фермери, което е 4 пъти повече от предходната година. Планират се покупки на 42.7 млн. тона пшеница (+9.4%).

- Тайван е обявил търг за покупка на 40,000 – 65,000 тона фуражна царевица от САЩ, Бразилия, Аржентина и ЮАР с доставка 9.07 – 12.08.2021.