На 27.04.2021 Египет проведе търг за покупка на пшеница нова реколта

На 27.04.2021 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на мелничарска пшеница с доставка 11 – 20 август.

На търга не са сключени сделки поради високи цени, които не са съответствали на очакванията на купувача.

Предложения при условия FOB:

- Едно предложение от Франция с цена 289.75 USD/тон.

- Шест предложения от Румъния с цени 268.47 – 297 USD/тон.

- Три предложения от Русия с цени 277.00 – 295.00 USD/тон.

- Две предложения от Украйна с цени 281.00 – 285.00 USD/тон.

Най-добри предложения при условия C&F:

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 268.47 USD/тон + фрахт 17.37 USD/тон, общо 285.84 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 268.88 USD/тон + фрахт 17.37 USD/тон, общо 286.25 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 269.95 USD/тон + фрахт 17.37 USD/тон, общо 287.32 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 273.80 USD/тон + фрахт 17.37 USD/тон, общо 291.17 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 277.00 USD/тон + фрахт 17.68 USD/тон, общо 294.68 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 277.77 USD/тон + фрахт 18.48 USD/тон, общо 296.25 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 281.86 USD/тон + фрахт 17.98 USD/тон, общо 299.84 USD/тон C&F.

Определено румънската пшеница е №1 в представянето на търга. Като се имат предвид предложените цени, стойността на пшеницата от производител в България в края на юли  трябва да бъде 370 – 380 BGN/тон.