Зърно Акценти 15.04.2021

От AHDB са публикували първата си прогноза за реколтата от пшеница във Великобритания през 2021, която сочи 14.57 млн. тона при само 9.61 млн. тона през 2020.

- През март руските фермери са продали 2.283 млн. тона пшеница, което е със 17% по-малко от март 2020. Към 01.04.2021 запасите във фермерите са били 8.495 млн. тона (+37.7% спрямо миналата година и с +23.7% повече от средното ниво за последните пет години).

- Към 14.04.2021 в Русия са засети 1.5 млн. хектара (3% от планираните площис пролетни култури. С пролетни зърнени култури са засети 1.4 млн. хектара (4.8%). Със слънчоглед са засети 51,400 хектара (0.6%).

- Според данни на FranceAgrimer, през 2020/21 износът на фуражен ечемик от Франция ще достигне 5.704 млн. тона, което е с 27.5% по-малко от 2019/20.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 16,500 контракта царевица, 12,500 контракта соя и 11,500 контракта пшеница.

- През 2020/21 производството на етанол от царевица в Бразилия достига 2.57 милиарда литра, което е с 58% повече от 2019/20. Продуктът достига дял от 9% спрямо общото производство на етанол в страната. От Agroconsult очакват производство през 2021/22 от 3.2 милиарда литра. Общото производство на етанол обаче спада до 30.36 милиарда литра (-9%).

- Според данни на Oil World, през април Аржентина ще изнесе 780,000 тона соево масло (540,000 тона през март и 641,000 тона през април 2020).

- Аржентина подготвя партида от 16,000 тона царевица за ЮАР. Това е първата доставка в това направление от над година.

- На 14.04.2021 Алжир е закупил до 200,000 тона твърда мелничарска пшеница с произволен произход, цена 351 – 358 USD/тон C&F и доставка през май.

- Държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на растителни масла от вътрешния пазар с доставка през юни. Закупени са 51,000 тона соево масло от вътрешния пазар.

- Група частни вносители от Филипините са обявили търг за покупка на 240,000 тона мелничарска пшеница и 140,000 тона фуражна пшеница с доставка юни – септември. Мелничарската пшеница може да бъде доставена от Русия, Украйна и Австралия, а фуражната от Русия, Украйна, Румъния, България, Бразилия, Австралия, САЩ и Канада.