Зърно Акценти 13.04.2021

Според прогноза на Oil World, през 2021 реколтата от слънчоглед в ЕС ще достигне рекордните 10.4 млн. тона (+1.7 млн. тона спрямо 2020).

- Реколтата от слънчоглед в Румъния ще бъде 3.1 млн. тона (1.9) - също рекорд за страната. Реколтата в България ще бъде 2 млн. тона (1.7), в Унгария 1.86 млн. тона (1.67), Франция 1.6 млн. тона (1.6), Италия 0.3 млн. тона (0.3), Испания 0.82 млн. тона.

- Според данни на USDA, към 11.04.2021 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 53% от посевите със зимна пшеница при 53% седмица по-рано и 59% година по-рано. Сеитбата на пролетната пшеница е извършена на 11% от планираните площи (3% и 5%), а на царевицата 4% (2% и 3%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 11,000 контракта царевица, 12,000 контракта соя и 9,000 контракта пшеница.

- Според данни на AgRural, към 10.04.2021 в Бразилия са ожънати 85% от площите със соя при 78% средно за последните пет години.

- За периода май – юни властите в Бразилия намаляват изискването за смесване на биокомпонента в биодизела от 13% на 10% предвид високите цени на маслата.

- През март в Китай са доставени 7.77 млн. тона соя, което е с 82% повече от предходната година. През първото тримесечие на 2021 доставките са 21.18 млн. тона (17.79). През март запасите от соя в Китай намаляват до 4.4 млн. тона. Вносът на царевица през тримесечието е 6.727 млн. тона (+500%), а на пшеница 2.925 млн. тона (+200%).

- Южнокорейската MFG е обявила търг за покупка на 55,000 – 70,000 тона фуражна пшеница с произволен произход и доставка до 25.10.2021. Доставките могат да бъдат от САЩ, Канада, Австралия и Черноморски регион.

- Алжир е обявил търг за покупка на поне 50,000 тона твърда мелничарска пшеница с доставка през май.