USDA повишаха прогнозата си за световната царевична реколта през 2020/21

В априлския си доклад анализатори от USDA продължиха да повишават прогнозата си за царевичната реколта в света през 2020/21 до 1,137 млн. тона (1,136 млн. тона в мартенската оценка и 1,116 млн. тона през 2019/20).

Реколтата в ЕС ще бъде 64 млн. тона (+0.3 и 66.8), Филипините 8.3 млн. тона (+0.1 и 8), Аржентина 47 млн. тона (-0.5 и 51), Индонезия 11.8 млн. тона (-0.3 и 12).

Световният износ на царевица ще бъде 185.1 млн. тона (185.1 и 174.9), в т.ч. Бразилия 39.5 млн. тона (40.5 и 34.1), Украйна 23 млн. тона (24 и 28.9).

Крайните запаси от царевица през 2020/21 ще достигнат 283.9 млн. тона (287.7 и 302.9), в т.ч. САЩ 34.2 млн. тона (38.2 и 48.8), Бразилия 6.2 млн. тона (6.3 и 5.2), Аржентина 2.1 млн. тона (2.2 и 3.6), ЮАР 2.7 млн. тона (2.8 и 1.6), ЕС 7.22 млн. тона (7.18 и 7.22), Южна Корея 2.18 млн. тона (1.98 и 1.99).