Зърно Акценти 07.04.2021

Според прогноза на аташето на USDA в Бразилия през 2021/22 площите със соя в страната ще бъдат 40 млн. хектара при 38.5 млн. хектара през 2020/21.

- Според данни на Европейската комисия, през периода 01.07 – 04.04.2021 от ЕС са изнесени 20.26 млн. тона пшеница, което е с 23% по-малко от предходната година. Експортът за Алжир достига 4.46 млн. тона (3.96), Китай 1.76 млн. тона (1.42) и Нигерия 1.75 млн. тона (1.14). Износът от Франция е бил 5.7 млн. тона, от Германия 2.6 млн. тона, от Литва 2.6 млн. тона и от Полша 2.5 млн. тона. През седмицата 29.03 – 04.04.2021 износът на пшеница е 174,800 тона.

- През февруари преработката на соя в САЩ достига 4.47 млн. тона според оценка на Oil World при 4.77 млн. тона през февруари 2020. Показателят е  най-нисък за последните 17 месеца. Производството на соево масло през месеца достига 0.88 млн. тона (1.05), а на шрот 3.55 млн. тона (4.23).През февруари износът на соево масло достига 0.1 млн. тона (0.15 млн. тона през януари и 0.18 млн. тона през февруари 2020), а на соев шрот 1.23 млн. тона (1.32 и 1.26). През периода октомври - февруари преработката на соя в САЩ е 30.2 млн. тона (+3.6%), на соево масло 4.97 млн. тона (+5.3%) и на соев шрот 20.19 млн. тона (+4%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 500 контракта царевица и 4,000 контракта соя и нето продавачи на 1,000 контракта пшеница.

- Според прогноза на аташето на USDA в Бразилия през 2021/22 площите със соя в страната ще бъдат 40 млн. хектара при 38.5 млн. хектара през 2020/21. Реколтата ще достигне 141 млн. тона при 134 млн. тона през 2020/21. Износът ще бъде 85 млн. тона и 87 млн. тона.

- Правителството на Южна Корея временно ще отмени митото при внос на някои зърнени култури в т.ч. и царевица. Целта е да се понижи инфлацията на хранителните продукти.

- Тунис е обявил търг за внос на 75,000 тона мелничарска пшеница. На предходния търг са закупени почти 250,000 тона зърнени култури.