На 06.04.2021 Египет закупи 345,000 тона пшеница НОВА РЕКОЛТА от Русия и Украйна

На 06.04.2021 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на мелничарска пшеница с доставка 1 – 10 август.

На търга са били представени 19 предложения с общ обем 1.12 млн. тона руска, румънска и украинска пшеници нова реколта.

 

Предложения при условия FOB:

- Седем предложения за продажба на руска пшеница с цена 234 – 242 USD/тон FOB.

- Пет предложения за продажба на украинска пшеница с цена 234.25 – 239 USD/тон FOB.

- Седем предложения за продажба на румънска пшеница с цена 235.65 – 243 USD/тон FOB.

 

Закупени са 345,000 тона пшеница от Русия 290,000 тона и 55,000 тона от Украйна както следва:

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 234.00 USD/тон + фрахт 18.75 USD/тон, общо 252.75 USD/тон.

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 234.00 USD/тон + фрахт 18.75 USD/тон, общо 252.75 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 234.00 USD/тон + фрахт 18.00 USD/тон, общо 252.00 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 234.00USD/тон + фрахт 18.00 USD/тон, общо 252.00 USD/тон.

- 55,000 тона украинска пшеница с цена FOB 232.90 USD/тон + фрахт 19.25 USD/тон, общо 252.15 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 233.00 USD/тон + фрахт 18.00 USD/тон, общо 251.00 USD/тон.