Зърно Акценти 05.04.2021

Според прогноза на АПК – Информ, през 2021/22 зърнената реколта в Украйна ще бъде 73.8 млн. тона (+13% спрямо 2020/21), в т.ч. пшеница 27.5 млн. тона (+10%), ечемик 8 млн. тона (+2%), царевица 35.7 млн. тона (+19%).

- През 2021/22 в Русия със зимни култури са засети 19.4 млн. хектара. В добро и удовлетворително състояние се намират 80% от тях, което е под нивото от 2020/21.

- Според прогноза на Съюза на износителите на зърно от Русия, през 2020/21 експортът на зърно от страната ще бъде 46.5 млн. тона. Потенциалът за износ е 50 млн. тона, но няма да бъде достигнат заради експортните мита.

- През март износът на слънчогледово масло от Русия достига 433,000 тона, което е с 50% повече от февруари. Основни купувачи са били Турция 148,000 тона, Китай 72,000 тона, Иран 48,000 тона и Индия 44,000 тона.

- През седмицата 29.03 – 04.04.2021 от руското пристанище Новоросийск са изнесени 252,560 тона зърно, което е с 39.7% повече от предходната седмица и с 30% по-малко от предходната година. Експортирани са 186,560 тона пшеница (+11.3% и -48.3%) и 66,000 тона ечемик (+500%).

- Според прогноза на АПК – Информ, през 2021/22 зърнената реколта в Украйна ще бъде 73.8 млн. тона (+13% спрямо 2020/21), в т.ч. пшеница 27.5 млн. тона (+10%), ечемик 8 млн. тона (+2%), царевица 35.7 млн. тона (+19%). Експортният потенциал на страната през новия сезон ще бъде 54.2 млн. тона (+19%), в т.ч. пшеница 19.8 млн. тона (+13%), ечемик 4.3 млн. тона (+1%) и царевица 29.5 млн. тона (+27%).

- Към 01.04.2021 в Украйна с пролетни култури са засети 310,600 хектара, което е 4% от плана.

- Според данни на FranceAgriMer, към 29.03.2021 във Франция в добро и отлично състояние се намират 87% от посевите с мека пшеница (87% седмица по-рано и 62% година по-рано).

- През март 2021 износът на царевица от Бразилия достига 294,489 тона, което е с 35.8% по-малко от февруари според данни на SAFRAS e & Mercado. Спадът се дължи на силния експорт на соя през месеца.

- Според данни на Oil World, през март от Аржентина са изнесени 560,000 тона соево масло (222,000 тона през март 2020). Най-големи клиенти са били Индия 230,000 тона (140,000), Бангладеш 65,000 тона (34,000), Китай 95,000 тона, Ирак 33,000 тона, Иран 32,000 тона, Египет 30,000 тона. През първите три месеца на 2021 износът на соево масло достига 1.68 млн. тона (0.994), в т.ч. за Индия 862,000 тона (667,000), Бангладеш 209,000 тона (107,000), Иран 169,000 тона и Китай 125,000 тона.

- От Oil World са повишили прогнозата си за реколтата от канола в Австралия през 2020/21 с 0.35 млн. тона до 4.4 млн. тона. Експортът ще бъде 3.1 млн. тона, което е максимално ниво за последните 4 сезона. Вътрешната преработка на културата ще бъде 0.93 млн. тона (0.88), а крайните запаси 0.32 млн. тона (0.03).

- В края на март запасите от палмово масло в Малайзия достигат 1.32 млн. тона, което е с 1.3% повече от февруари. През последните 10 години средното ниво на показателя е 1.97 млн. тона. През месеца производството достига 1.38 млн. тона (+25%), което е максимално ниво за последните 4 месеца. Износът е 1.12 млн. тона (+25%), което е максимум за текущата година.

- На 02.04.2021 Саудитска Арабия е закупила 295,000 тона мелничарска пшеница от Австралия, ЕС, Черноморски регион, Северна Америка и Латинска Америка със средна цена 271.05 USD/тон C&F и доставка май – юни.

- През първата половина на сезона вносът на соя в Турция достига 949,000 тона, в т.ч. от Украйна 471,000 тона и Бразилия 336,000 тона. Вносът на соев шрот е 248,000 тона, в т.ч. от Аржентина 243,000 тона, Бразилия 43,000 тона и Боливия 40,000 тона.