Зърно Акценти 02.04.2021

През март от Русия са изнесени 2.55 млн. тона зърно, което е с 35% по-малко от март 2020 – 3.9 млн. тона според данни на Русагротранс.

- През март от Русия са изнесени 2.55 млн. тона зърно, което е с 35% по-малко от март 2020 – 3.9 млн. тона според данни на Русагротранс. Експортирани са 0.9 млн. тона пшеница (3.07), ечемик 0.68 млн. тона (0.25), царевица 0.92 млн. тона (0.27). През април износът ще достигне 1.6 млн. тона, в т.ч. пшеница 0.85 млн. тона, ечемик 0.4 млн. тона и царевица 0.33 млн. тона.

- Според официални данни, през 2021 площите със зимна пшеница в Украйна са над 6.7 млн. хектара, което е с 4.9% повече от 2020. При среден добив от зимната пшеница 4.1 тона/хектар, реколтата ще достигне 27 млн. тона.  

- Според данни на Refinitiv, през март износът на пшеница от Франция за страни извън ЕС е достигнал максимално ниво за сезона от 937,700 тона при предходно най-добро ниво от ноември 2020 – 876,000 тона. Най-голям клиент през месеца е Мароко 348,400 тона (+300% спрямо февруари). За Алжир са експортирани 240,900 тона пшеница, а за Египет 126,000 тона.

- От ADM съобщават, че възобновяват работата на два завода за производство на етанол в Айова и Небраска на фона на растящото търсене на продукта.

- Според прогноза на Oil World, през 2020/21 реколтата от канола в Канада ще бъде 4.4 млн. тона (+0.35 млн. тона спрямо предходната оценка). Някои анализатори оценяват реколтата на 4.5 – 4.7 млн. тона. Износът ще достигне 3.1 млн. тона, което е максимално ниво за последните 4 години. През 2019/20 показателят е бил само 1.56 млн. тона. За ЕС ще бъдат доставени 2.5 млн. тона канола (1). Преработката на конола в Австралия ще бъде 0.93 млн. тона (0.88), а крайните запаси 0.32 млн. тона (0.03).

- След обилните валежи в Аржентина се забавя прибирането на соята. Към 31.03.2021 в страната са ожънати 1% от площите с културата при 8.1% година по-рано. От царевицата са ожънати 7.9% от площите (+0.9% за седмицата).

- Според прогноза на USDA, през 2021/22 пшеничната реколта в Етиопия ще достигне рекордните 5.18 млн. тона при 5.1 млн. тона през 2020/21. Вносът на културата ще бъде 1.5 млн. тона. Реколтата от царевица ще достигне 8.63 млн. тона, на сорго 5 млн. тона и на ечемик 2.36 млн. тона.

- Според данни на LATT, през март в Египет са доставени 713,500 тона пшеница при 1.69 млн. тона през февруари.

- Египет е обявил необичаен търг за покупка на пшеница с доставка 1 – 10 август. Обикновено доставките са в рамките на 1.5 – 2 месеца.