ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 28 ФЕВРУАРИ 2021 г

 

                 ПШЕНИЦА      

          2020/2128.02.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 290 000

2. Производство

 4 626 318

3. Внос и вътреобщн. доставки

 10 186

Общо предлагане

 4 926 504

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 1 089 800

1.1 За човешка консумация

 473 500

1.2. За фураж

 299 200

1.3. За семена

 265 000

1.4. Индустриална употреба

 52 100

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 915 940

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 071 650

2.2. Износ за трети страни

 844 290

Общо потребление

  3 005 740

III. Запаси, тона

 1 920 764

                  ЕЧЕМИК

            2020/2128.02.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 10 000

2. Производство

 560 037

3. Внос и вътреобщн. доставки

 89

Общо предлагане

 570 126

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 195 280

1.1. За производство на пиво

 56 980

1.2. За фураж

 113 300

1.3. За семена

 25 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 263 546

2.1. Вътреобщностни доставки

 25 696

2.2. Износ трети страни

 237 850

Общо потребление

 458 826

III. Запаси, тона  111 300
 
 

                   РАПИЦА

            2020/2128.02.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 2 600

2. Производство

 257 614

3. Внос и вътреобщн. доставки

 38 905

Общо предлагане

 299 119

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  82 020

1.1. За масло и биодизел

 82 020

2. Износ и вътреобщн. доставки

 178 631

2.1. Вътреобщностни доставки

 178 588

2.2. Износ трети страни

 43

Общо потребление

 260 651

III. Запаси, тона

 38 468

                 ЦАРЕВИЦА

             2020/21 – 28.02.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 400 000

2. Производство

 2 826 096

3. Внос и вътреобщн. доставки

 18 918

Общо предлагане

 3 245 014

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  783 800

1.1. За храна и инд. употреба

 519 200

1.2. За фураж

 264 600

2. Износ и вътреобщн. доставки

 562 983

2.1. Вътреобщностни доставки

 308 873

2.2. Износ трети страни

 254 110

Общо потребление

 1 346 783

III. Запаси, тона

 1 898 231

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2020/21 – 28.02.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 135 000

2. Производство

 1 643 706

3. Внос и вътреобщн. доставки

 399 944

Общо предлагане

 2 178 650

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  953 500

1.1. За слънчогледово масло

 706 200

1.2. За белен слънчоглед

 247 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 139 021

2.1. Вътреобщностни доставки

 80 423

2.2. Износ трети страни

 58 598

Общо потребление

 1 092 521

III. Запаси, тона

 1 086 129