USDA повиши прогнозата си за реколтата и износа на пшеница в света през 2020/21

В своя мартенски отчет анализатори от USDA са повишили производството на пшеница в света през 2020/21 до 776.7 млн. тона (773.4 млн. тона през февруари и 763.9 млн. тона през 2019/20).

Реколтата в Австралия ще бъде 33 млн. тона (+3 и 15.2), Индия 107.8 млн. тона (107.6 и 103.6).

Световният износ на пшеница през 2020/21 ще достигне 195.6 млн. тона (193.1 и 191.4), в т.ч. Австралия 22 млн. тона (+2 и 9.1), Канада 27 млн. тона (26.5 и 24.6), Казахстан 7.5 млн. тона (7.3 и 6.9), Индия 2 млн. тона (1.8 и 0.5).

Крайните запаси от пшеница в света ще бъдат 301.1 млн. тона (304.2 и 300.3), в т.ч. Китай 150.4 млн. тона (154.9 и 151.7).